dnes
Úterý - jasno
31°C
zítra
Středa - skorojasno
35°C
pozítří
Čtvrtek - jasno
27°C
Zpravodajství

Město dá na modernizace škol a další aktivity nově 25 milionů korun

V návaznosti na jednání pražské tripartity, tedy Rady hospodářské a sociální dohody hlavního města Prahy, předložila radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková městské radě návrh na skokové navýšení podpory odbornému vzdělávání. Radní s návrhem vyslovili na včerejším zasedání souhlas. Roční výdaje na modernizaci odborných škol, soutěže, workshopy a další aktivity díky tomu vzrostou téměř dvojnásobně na celkem 25 milionů korun.  

Hlavní město dlouhodobě podporuje prostřednictvím zvláštních aktivit zahrnujících mimo jiné modernizaci technického vybavení učeben či pořádání workshopů, projektových dnů a soutěží oblast odborného vzdělávání v metropoli. Vyhrazenou částku určenou na tento účel z městského rozpočtu současné vedení města průběžně navyšuje. Na návrh radní pro školství a evropské fondy Ireny Ropkové včera městští radní rozhodli o jejím dalším, tentokrát skokovém navýšení, a to na téměř dvojnásobek, na celkem 25 milionů korun.

„V loňském roce jsme navýšili výdaje na podporu odborného vzdělávání z deseti na celkem třináct milionů korun. I přesto jsme s ohledem na velký zájem škol nemohli vyhovět všem požadavkům na tento způsob efektivního zkvalitnění a doplnění výuky na odborných školách,“ vysvětluje radní Ropková. I proto věc předložila na jednání tripartity s návrhem na skokové navýšení výdajů. „Mám radost, že rada hospodářské a sociální dohody vyslovila s návrhem souhlas a věc včera podpořili i kolegové z městské rady,“ dodává.

Hlavním cílem skokového navýšení výdajů je efektivnější zkvalitňování výuky a rovněž zvyšování prestiže odborného vzdělávání tak, aby se příslušným oborům vzdělávání dostalo náležité a zasloužené pozornosti zájemců o studium a rovněž široké veřejnosti. Hlavním nástrojem je přitom modernizace technického vybavení učeben. „Z dosavadních dvou milionů korun zvyšujeme plánované výdaje na modernizaci učeben na celkem 10 milionů korun. Částku však chceme i nadále navyšovat, neboť školy pravidelně žádají v souhrnu na příspěvky ve výši až 25 milionů korun,“ říká radní Ropková.

Schválené navýšení počítá s vyšší podporou seminářů, workshopů a exkurzí, a to celkem o 800 tisíc korun na celkem 1,8 milionu korun. „Toto opatření vychází z trvalého zájmu středních odborných škol pořádat odborné semináře, workshopy a exkurze jakožto prostředek pro zapojení odborníků z praxe do výuky. Požadavek vyššího zapojení odborníků z praxe vychází také z požadavků zaměstnavatelů a trhu práce,“ vysvětluje radní Ropková.

O částku ve výši 400 tisíc korun na celkem 1,2 milionu korun radní rovněž navýšili podporu oblíbené soutěže Sollertia. „V případě této dovednostní soutěže zkušenosti jednoznačně ukázaly, že soutěž tohoto druhu může sloužit jako evaluační nástroj pro porovnání výstupů z odborného vzdělávání pro reálnou praxi. Nově se budou žáci utkávat s odborníky v dané oblasti v celkem dvanácti oborech vzdělávání, a to nově včetně oborů s maturitní zkouškou,“ vysvětluje dále radní.

Navýšení se týká rovněž slavnostních imatrikulací žáků oborů s výučním listem, kdy podpora této aktivitě vzrostla ze 400 tisíc korun na celkem jeden milion korun. Nově by se měly v souvislosti s imatrikulací udělovat ve spolupráci s pražskou hospodářskou komorou rovněž takzvané tovaryšské listy jako ocenění nejlepších absolventů těchto oborů vzdělávání. Navýšení se dále dočkaly i aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů a rovněž na propagaci odborného vzdělávání v metropoli.


Další články
Nahoru