dnes
Pátek - zatazeno
18°C
zítra
Sobota - skorojasno
20°C
pozítří
Neděle - obcasny-dest
12°C
Martin Víšek: Děláme maximum, ale v Praze 2 jsou i tak místa, kde se lidé v noci v klidu nevyspí
Martin Víšek hovoří na březnovém zahájení Senior akademie. Foto: archiv

Martin Víšek: Děláme maximum, ale v Praze 2 jsou i tak místa, kde se lidé v noci v klidu nevyspí

Jak se stará Praha 2 o bezpečnost na svém území? Jaké nástroje má radnice po zajištění klidu v noci? A proč se v některých lokalitách nedaří zajistit klidný spánek obyvatel? Na tyto a další otázky odpověděl Martin Víšek, zástupce starostky Prahy 2 pro oblast informatiky, bezpečnosti a prevence kriminality.

Duben je tradičně měsíc bezpečnosti, jaké akce v souvislosti s tím Praha 2 chystá?
Praha 2 klade velký důraz na bezpečnost po celý rok, nejen v rámci měsíce dubna. S nastávajícím jarem ale v dubnu posilujeme, ve spolupráci s Městskou policií a Policií České republiky, hlídkovou činnost v parcích a turisticky atraktivních lokalitách. Velký důraz klademe na preventivní programy – tento měsíc budeme hodnotit žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů. Důležitá je pro nás i spolupráce našich škol s Městskou policií. Ta zajišťuje školám pravidelné dohledy u přechodů pro chodce v blízkosti škol, a to zejména v ranních hodinách před začátkem vyučování. Městská policie pořádá ve školách přednášky a besedy na téma protidrogové prevence, závislostí, šikany, ale i přednášky o bezpečnosti: povinnosti chodce či cyklisty v silničním provozu, chování v mimořádných situacích atd. A protože je duben a Velikonoce, tak jako každý rok připravuje Městská policie pro školy i velmi populární akci „Pletení pomlázek". Mimochodem, do oblasti bezpečnosti patří i kryt Folimanka. Jde o největší podzemní stavbu na území Prahy 2 s kapacitou až 1260 osob. Zájemcům o prohlídku krytu doporučuji webové stránky www.krytfolimanka.cz.

grebovka-nahled

V Havlíčkových sadech se koná během roku řada akcí. Foto: archiv Praha 2

Na území druhé městské části je řada parků, jak je zajištěna bezpečnost v nich?
Naše městská část nabízí svým občanům i návštěvníkům Prahy 2 množství krásných a kvalitně udržovaných parků. Ať už se jedná například o Riegrovy sady, Havlíčkovy sady (Grébovka) nebo trochu opomíjenou Ztracenku. Protože jsme za poslední roky investovali velké finanční prostředky do obnovy našich parků, snažíme se v nich zajistit kvalitní ostrahu – aby nedocházelo k ničení mobiliáře, herních prvků na hřištích či poškozování zeleně. Návštěvníci našich parků se v nich mohou cítit bezpečně i díky spolupráci městské části s policisty a strážníky. Hlídky posilujeme zejména v problematických parcích, jako je např. Karlovo náměstí (park a největší náměstí v ČR, jedno z největších náměstí v Evropě). Naší snahou je minimalizace škod v parcích, kvalitní úklid zajišťovaný společností Komwag a maximální bezpečnost. Na základě poslední analýzy z loňského roku se v Praze 2 cítí bezpečně 92 % obyvatel. Je to jedno z nejvyšších čísel v rámci centra Prahy a já věřím, že se nám podaří toto procento ještě zvýšit.
    

vondrasek-visek_1-nahled

Martin Víšek (uprostřed) s kolegy místostarosty Václavem Vondráškem (vlevo) a Michalem Grundlerem.

Jaké další kroky pro zvýšení bezpečnosti občanů Prahy 2 na letošní rok plánujete udělat?
Jak jsem již uvedl, na zajištění bezpečnosti městské části Praha 2 úzce spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR. Abychom mohli opravdu rychle reagovat na jednotlivé problémy a okamžitě je řešit, každé dva týdny se na pravidelných poradách potkávám s řediteli obou policií a s ředitelem úklidové společnosti Komwag. Pro letošní rok se nám podařilo dohodnout opět posílení policejních hlídek, v případě Městské policie to jsou i hlídky psovodů zejména pro oblast Karlova náměstí, u Policie ČR dojde k navýšení policistů pro Prahu 2 cca o 50 lidí. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy se snažíme řešit i problematiku rušení nočního klidu, situaci kolem náplavky apod. Bohužel ne vždy se to daří, i třeba proto, že městská část Praha 2 není tím, kdo úkoluje Městskou policii na Praze 2. To je pravomoc magistrátu. A podobné je to i s náplavkou – ač na území Prahy 2, není městské části svěřena do péče a veškerou pravomoc nad ní má stále magistrát hl. m. Prahy.

Rizikovou skupinou z pohledu bezpečnosti jsou senioři. Organizujete pro ně například nějaké edukativní či třeba preventivní programy?
Senioři opravdu patří mezi ohroženou skupinu z pohledu bezpečnosti. Proto se pro ně snažíme udělat maximum především v oblasti prevence. Bylo mi ctí zahajovat 1. března další ročník oblíbené Senior akademie, zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Jedná se o akci pořádanou ve spolupráci s preventivně informačním oddělením Městské policie. V tomto ročníku mohou naši senioři absolvovat přednášky na téma Domácí násilí, Senioři versus podvodníci, Finanční gramotnost, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Zabezpečení majetku, Prevence osobního bezpečí a mnohé další. Prevence v oblasti bezpečnosti se promítá i do programu populárního klubu Dvojka pro seniory, který je zřízen v rámci městské části Praha 2.

naplavka-neporadek-nahled

Z náplavky je potřeba po každé noci uklidt spoustu nepořádku. Ilustrační foto: archiv

Na jaře tradičně ožívá i oblíbená náplavka u Rašínova nábřeží v Praze 2. Bude radnice ve spolupráci s městem iniciovat nějaká opatření pro zvýšení bezpečnosti v těchto místech?
Náplavka se za poslední roky stala jedním z nejvíce navštěvovaných míst na území naší městské části (od Železničního mostu k mostu Jiráskovu). Jsem rád, že tato lokalita ožila, že je to oblíbené místo pro setkávání se, místo, které vyhledávají jak Pražané, tak i turisté z celého světa. Toto oživení však přináší i některé negativní jevy. Zejména je to narůstající hluková zátěž celé oblasti, neustále se zvyšující počet návštěvníků náplavky, přičemž její kapacita opravdu není neomezená, a také vyšší míra znečistění náplavky a přilehlých ulic. Praha 2 rozhodně nechce přistupovat k velkým omezením a regulacím tohoto prostoru, nechceme rušit zajímavé akce, pouze se snažíme dosáhnout toho, aby návštěvníci náplavky respektovali to, že se nachází velmi blízko rezidenční části Prahy 2. Ve středu 29. března jsme se proto zúčastnili jednání o těchto záležitostech přímo s paní primátorkou Adrianou Krnáčovou. Kromě nás, jako zástupců vedení radnice Prahy 2, tam byli i zástupci občanů této lokality, aby mohli paní primátorce popsat své letité zkušenosti a návrhy, jak vše řešit s cílem vyjít si vzájemně vstříc. Bohužel toto jednání skončilo naprostým neúspěchem. Paní primátorka dala najevo, že nehodlá jakkoliv brát v potaz naše připomínky či připomínky našich občanů, vše odbyla konstatováním, že jí se tam líbí a nic regulovat nechce. Úklid ji zajímá jen přímo na náplavce. To, že v důsledku narůstající zátěže dochází k vyššímu znečistění okolních ulic, jejichž úklid zajišťuje ze svého rozpočtu naše městská část, jde nějak mimo ni. Proto jsem hned následující den, tj. ve čtvrtek 30. března, interpeloval paní primátorku na jednání celopražského zastupitelstva. Nyní očekávám její písemnou odpověď, protože při začátku interpelací občanů opustila (stejně jako většina současné koalice) jednací sál.

pm-club-nahled

I když je v ulici Trojická zakázáno pití alkoholu na veřejnosti, návštěvníci P.M. Clubu tento zákaz běžně porušují.

I na území Prahy 2 jsou kluby a další podniky, v jejichž okolí dochází opakovaně k rušení nočního klidu. Jaké nástroje má radnice po zajištění klidu v noci?
Rušení nočního klidu je stálým a velkým problémem v centru metropole. Městská policie eviduje každou noc množství výjezdů v souvislosti s rušením nočního klidu. A do některých lokalit opakovaně. Snažíme se při řešení využívat veškerých možností, které jako městská část máme. Ať už se jedná o spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, hygienou či živnostenským odborem. Stále jsou ale místa, kde veškerá kontrola selhává. Je to například v Podskalí, lokalita v Trojické ulici a konkrétně P.M.Club. Jednou z posledních možností, jak situaci řešit a umožnit našim obyvatelům v okolí se v klidu vyspat, byla úprava obecně závazné vyhlášky, která by nám umožnila určitou regulaci provozní doby problémových podniků. Na tuto žádost jsme dostali od paní primátorky dopis, ve kterém nám sdělila, že tuto žádost zamítá. Proto jsme i tuto záležitost projednávali na výše zmíněném setkání, nicméně opět bez úspěchu. Jediným hmatatelným výsledkem bylo, že paní primátorka hodlá tuto lokalitu kontrolovat v přestrojení. Opět i k tomuto problému očekávám od paní primátorky odpověď na interpelaci, zejména na otázku, co podle ní ještě může udělat naše městská část Praha 2 k tomu, aby zajistila klid (alespoň v noci) pro své občany, když magistrát nám žádnou pomoc poskytnout nehodlá.

Jaké projekty realizuje Praha 2 v oblasti informatiky a co plánuje?
Informatika a bezpečnost spolu úzce souvisí. Vždyť náš úřad pracuje mimo jiné i s velkým množstvím osobních údajů a ty je třeba ochránit. Připravujeme proto celý úřad městské části Praha 2 na certifikaci v rámci norem ISO, konkrétně se jedná o ISO 27001 (bezpečnost informací). Zvýšit bezpečnost nám pomůže i probíhající projekt virtualizace desktopů, tj. nahrazování klasických počítačů s pevným diskem za jednoduché terminály, které neumožní neautorizované používání aplikací úřadu a sdílení dat. Snažíme se ale informatiku využít i v rámci úspor při každodenním provozu úřadu, proto budeme nasazovat tzv. centrální tiskové řešení, které by mělo přinést snížení nákladů jak při samotném tisku, tak i při údržbě tiskáren. Chceme také prostřednictvím informatiky přispět ke zvýšení komfortu našich občanů lepším a přehlednějším zveřejňováním informací na úřední desce. Proto chystáme tzv. interaktivní úřední desku, podobnou počítači s dotykovou obrazovkou, kterou můžete znát například z budovy magistrátu (Škodův palác). A protože ne každý se na webu pohybuje se samozřejmostí internetové generace, chystáme pro naše občany projekt interaktivního okamžitého napovídání na webu Prahy 2. Prostě takového osobního poradce pro každého, kdo potřebuje něco na webu najít, zjistit, jak řešit nastalou životní situaci či správně vyplnit formulář. Věřím, že to opět přispěje k jednoduššímu a příjemnějšímu kontaktu.


Praha 4 otevřela azylový dům pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi

Včera ve 12:37

Azylový dům byl dnes otevřen v Horáčkově ulici v Praze 4. Bude sloužit k ubytování sociálně znevýhodněných rodin s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem – samoživitelkou nebo samoživitelem, které nemají trvalé bydlení a jsou v sociální nouzi, a navíc nabízí šest sociálních bytů. Azylový dům...

Pražské hnutí ANO chce na zastupitelstvu řešit dopravu, má připraveno deset otázek

Včera v 10:03

Hnutí ANO dnes ráno na tiskové konferenci představilo 10 otázek týkajících se dopravy, na které se bude během jednání zastupitelstva ptát magistrátní koalice.

Pražská ODS navrhne vyvěšení izraelské vlajky

Včera v 09:55

Magistrát nedávno vyvěsil vlajku Tibetu a také NATO. Vedení Prahy zároveň rozhodlo, že na budovách magistrátu bude od 5. do 12. srpna i takzvaná duhová vlajka v rámci festivalu Prague Pride. V květnu při mezinárodním dni rodiny a v lednu při světovém dni manželství magistrát rovněž vyvěsí vlajky,...

Praha 5 zve na třetí zasedání Zastupitelstva městské části

20. března 2019 v 17:52

Zasedání se bude konat v úterý 26. března od 9 hodin v 6. patře budovy Štefánikova 13–15, v zasedací místnosti ZMČ.

Bývalého starostu Lomeckého v zastupitelstvu Prahy 1 nahradil Kračman

20. března 2019 ve 14:18

Bývalého starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09), který v politice skončil, nahradil v zastupitelstvu městské části bývalý radní pro kulturu a právník Filip Kračman (TOP 09), uvedla ČTK. Na svém posledním jednání to schválili radní městské části, kteří zároveň vzali na vědomí Lomeckého...

Další články
Nahoru