Dnes Středa - polojasno 13°C
Zítra Čtvrtek - zatazeno 14°C
Čtvrtek 29. 9. 2022
Svátek má Michal
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Právo

Magistrát přijímá korupční podání od občanů několika způsoby, včetně anonymního

V případě podezření na korupční jednání mají Pražané možnost se bezpečně obracet na Magistrát hl. m. Prahy. A to buď prostřednictvím protikorupční linky, nebo s využitím komunikačních kanálů určených pro příjem oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a to včetně anonymního podání s možností následné komunikace s úřadem.

Při oznamování podle výše zmíněné evropské směrnice, tzv. whistleblowingu, mohou oznamovatelé upozornit na nekalé jednání, které zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků, veřejného majetku, špatné hospodaření, střety zájmů a veškeré činnosti, které mají sloužit k zakrytí výše uvedených typů jednání.

Protiprávním jednáním se v tomto případě rozumí jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušující vybrané předpisy regulované právem EU, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností. Whistleblowing je tedy nástrojem k omezování kriminality a řady dalších nezákonných jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.

Oznamovatelé se mohou v těchto případech obracet na příslušné osoby jmenované z řad zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy. Pro podání oznámení mohou využít různé komunikační kanály, a to například e-mail (whistleblowing@praha.eu), dále mohou zvolit osobní či telefonický kontakt nebo oznámení doručit v listinné podobě na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor právní podpory, oddělení kontrolně – metodické, Jungmannova 36/31, 11000 Praha 1.

Oznámit takovýto podnět lze ale také prostřednictvím aplikace umístěné na internetové stránce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Oznamovatel (whistlee.online). Aplikace umožňuje podání anonymního oznámení, při kterém se oznamovateli vygeneruje specifický číselný kód, prostřednictvím něhož může dále ve věci podaného oznámení s Magistrátem hl. m. Prahy komunikovat.

„Právě anonymní oznámení s možností následné komunikace s úřadem je nejčerstvější a nejdůležitější novinka v oblasti whistleblowingu. Oznamovatelé díky ní nemusejí mít strach, že upozornění na korupční jednání by jim mohlo uškodit v pracovním či osobním životě,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Veškeré informace k whistleblowingu včetně konkrétních návodů, jak oznámení podat, co má obsahovat, jakým způsobem bude oznámení prověřováno a na koho se v rámci Magistrátu hl. m. Prahy obrátit, jsou k dispozici na: Oznámení porušení práva Unie – ochrana oznamovatele (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

Při evidenci oznámení podle evropské směrnice je kladen vysoký důraz na ochranu identity oznamovatele, která je dodržována u všech přijatých oznámení bez ohledu na zvolený způsob komunikace.

Pokud korupční oznámení nenaplňuje svým charakterem výše uvedené aspekty oznámení podle evropské směrnice, je možné využít protikorupční linku Magistrátu hl. m. Prahy. Ta byla zřízena v návaznosti na Protikorupční strategii pro období 2017–2019 pro příjem podání, jež svým obsahem naplňují charakter korupčního podání. Veškeré informace ke zřízené protikorupční lince jsou k dispozici na: Proti korupci (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

V každém případě jednou z možností, jak mohou fyzické i právnické osoby podat svá korupční podání, je využití protikorupční e-mailové schránky (protikorupci@praha.eu). Tato možnost může být vyhovující pro ty, kteří chtějí své podání učinit v čistě anonymním režimu. Dále je příležitost korupční podání skrze magistrátní protikorupční linku oznámit telefonicky. Podání je v neposlední řadě možné doručit i v listinné podobě na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor právní podpory, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1. Takto doručené podání se zaeviduje přes podatelnu a bude předáno věcně příslušnému odboru k vyřízení.

Pro úspěšné řešení korupčního podání je nezbytné, aby obsahovalo alespoň základní skutečnosti vztahující se ke korupčnímu jednání, tedy v čem spočívalo, jakých osob, vztahů nebo postupů se týkalo. Má-li osoba oznamující korupční podání k dispozici jakékoliv související podklady, měly by tvořit součást podání jako jeho přílohy. V případě, kdy je podání obsahově neurčité, příslušný odbor vyzve oznamovatele k doplnění. Po prověření přijatého korupčního podání je oznamující osoba následně informována o způsobu vyřízení jejího podání.
Autor: TZ, red

Odškodnění po nehodě. O statisíce vás připraví banální chyby

18. září 2022 v 09:01

Většina lidí netuší, jak postupovat po dopravní nehodě. Nemají v ruce potřebné informace, navíc jim chybí povědomí o vlastních právech. Chyby je pak připraví o spravedlivou kompenzaci. Podle statistik společnosti Vindicia se přitom průměrné odškodnění za zranění po bouračce vyšplhalo na 927 tisíc...

Jak jdou na udržitelnější spotřebu v 26 zemích Evropy

14. srpna 2022 v 06:56

Mnozí evropští prodejci, výrobci i zákonodárci se snaží o snížení dopadu spotřeby na životní prostředí a větší udržitelnost obchodu. Někde se snaží zatraktivnit opravy či nákupy jízdních kol a veřejnou dopravu, jinde mají aplikaci proti plýtvání potravinami nebo nabízejí 10% slevu na nákup kávy do...

Praha 15: Právní poradna pro seniory a rodiče samoživitele ukončila provoz

28. července 2022 v 09:39

Právní poradna, která byla vyhrazena seniorům a rodičům samoživitelům každé pondělí, byla ukončena.

Na co máte právo při stávce letištního personálu?

27. července 2022 v 07:50

Dnešní stávka tisíců členů letištního personálu společnosti Lufthansa se dotkne 130 000 cestujících, letících z Frankfurtu a Mnichova nebo přes tato významná letiště. Rušení či významná zpoždění letů se očekávají také ve čtvrtek a v pátek. Důležité informace o právech cestujících přináší Evropské...

Bezplatná právní poradna v Praze 14 bude měsíc uzavřena

27. června 2022 v 11:06

V období od 6. července do 3. srpna bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 (Bratří Venclíků 1072, 1. patro, kancelář 119) každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Pracovní úrazy. Jaké největší chyby připraví poškozené o kompenzaci?

28. dubna 2022 v 08:09

Oběti pracovních úrazů či nemoci z povolání si každý rok 28. dubna připomínají Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku se s úrazy v zaměstnání setká více než 40 000 lidí, drtivá většina z nich má nárok na odškodnění. Společnost Vindicia shrnuje nejčastější chyby, které mohou...

Právní poradna pro seniory a samoživitele

11. dubna 2022 v 08:40

Radnice Prahy 15 zajistila právní poradnu pro seniory a rodiče samoživitele. Poradna je k dispozici každé pondělí v 7. patře budovy Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, od 13 do 17 hodin.

Lunchmeat festival pořádá benefiční akci na Stalinu, společně si zahrají Ukrajinka, Ruska, Běloruska, Gruzínec a Čech

10. března 2022 v 10:16

Lunchmeat festival, každoroční pořadatel mezinárodní akce věnované aktuální nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění, zve dnes, 10. března, v 17 hodin na benefiční akci na pomoc Ukrajině Peaceful rave: United We Stand, Together We Fall, která se bude konat v prostorách venkovního centra...

Hazardní zákon a online casina

9. února 2022 v 06:32

Popularita online casin neustále roste a k této zábavě se obrací stále více lidí. Důvody není těžké identifikovat. Možnost hraní v soukromí z pohodlí domova nebo třeba v dopravních prostředcích a v libovolný čas přístup ke casino hraní velmi zjednodušuje a zpřístupňuje i těm, kteří by jinak do...

Poradna Prahy 6: Jak se vyznat v energiích

3. ledna 2022 v 17:56

Od 4. ledna pravidelně každé úterý ve 14 hodin ve Skleněném paláci bude otevřena poradna.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. Zákon o whistleblowingu) – o povinnostech pro zaměstnavatele a hrozících sankcích

2. ledna 2022 ve 14:15

Dne 17. prosince 2021 uplynula lhůta k provedení evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu), do národních právních řádů. Český parlament nestihnul návrh zákona přijmout před podzimními volbami, očekává se nicméně, že návrh bude v blízké...

Další články
Nahoru