Dnes Čtvrtek - zatazeno 18°C
Zítra Pátek - oblacno 18°C
Čtvrtek 23. 3. 2023
Svátek má Ivona
Zpravodajství
Novinky z hlavního města
Právo

Magistrát přijímá korupční podání od občanů několika způsoby, včetně anonymního

V případě podezření na korupční jednání mají Pražané možnost se bezpečně obracet na Magistrát hl. m. Prahy. A to buď prostřednictvím protikorupční linky, nebo s využitím komunikačních kanálů určených pro příjem oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a to včetně anonymního podání s možností následné komunikace s úřadem.

Při oznamování podle výše zmíněné evropské směrnice, tzv. whistleblowingu, mohou oznamovatelé upozornit na nekalé jednání, které zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků, veřejného majetku, špatné hospodaření, střety zájmů a veškeré činnosti, které mají sloužit k zakrytí výše uvedených typů jednání.

Protiprávním jednáním se v tomto případě rozumí jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušující vybrané předpisy regulované právem EU, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností. Whistleblowing je tedy nástrojem k omezování kriminality a řady dalších nezákonných jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.

Oznamovatelé se mohou v těchto případech obracet na příslušné osoby jmenované z řad zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy. Pro podání oznámení mohou využít různé komunikační kanály, a to například e-mail (whistleblowing@praha.eu), dále mohou zvolit osobní či telefonický kontakt nebo oznámení doručit v listinné podobě na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor právní podpory, oddělení kontrolně – metodické, Jungmannova 36/31, 11000 Praha 1.

Oznámit takovýto podnět lze ale také prostřednictvím aplikace umístěné na internetové stránce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Oznamovatel (whistlee.online). Aplikace umožňuje podání anonymního oznámení, při kterém se oznamovateli vygeneruje specifický číselný kód, prostřednictvím něhož může dále ve věci podaného oznámení s Magistrátem hl. m. Prahy komunikovat.

„Právě anonymní oznámení s možností následné komunikace s úřadem je nejčerstvější a nejdůležitější novinka v oblasti whistleblowingu. Oznamovatelé díky ní nemusejí mít strach, že upozornění na korupční jednání by jim mohlo uškodit v pracovním či osobním životě,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Veškeré informace k whistleblowingu včetně konkrétních návodů, jak oznámení podat, co má obsahovat, jakým způsobem bude oznámení prověřováno a na koho se v rámci Magistrátu hl. m. Prahy obrátit, jsou k dispozici na: Oznámení porušení práva Unie – ochrana oznamovatele (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

Při evidenci oznámení podle evropské směrnice je kladen vysoký důraz na ochranu identity oznamovatele, která je dodržována u všech přijatých oznámení bez ohledu na zvolený způsob komunikace.

Pokud korupční oznámení nenaplňuje svým charakterem výše uvedené aspekty oznámení podle evropské směrnice, je možné využít protikorupční linku Magistrátu hl. m. Prahy. Ta byla zřízena v návaznosti na Protikorupční strategii pro období 2017–2019 pro příjem podání, jež svým obsahem naplňují charakter korupčního podání. Veškeré informace ke zřízené protikorupční lince jsou k dispozici na: Proti korupci (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

V každém případě jednou z možností, jak mohou fyzické i právnické osoby podat svá korupční podání, je využití protikorupční e-mailové schránky (protikorupci@praha.eu). Tato možnost může být vyhovující pro ty, kteří chtějí své podání učinit v čistě anonymním režimu. Dále je příležitost korupční podání skrze magistrátní protikorupční linku oznámit telefonicky. Podání je v neposlední řadě možné doručit i v listinné podobě na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor právní podpory, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1. Takto doručené podání se zaeviduje přes podatelnu a bude předáno věcně příslušnému odboru k vyřízení.

Pro úspěšné řešení korupčního podání je nezbytné, aby obsahovalo alespoň základní skutečnosti vztahující se ke korupčnímu jednání, tedy v čem spočívalo, jakých osob, vztahů nebo postupů se týkalo. Má-li osoba oznamující korupční podání k dispozici jakékoliv související podklady, měly by tvořit součást podání jako jeho přílohy. V případě, kdy je podání obsahově neurčité, příslušný odbor vyzve oznamovatele k doplnění. Po prověření přijatého korupčního podání je oznamující osoba následně informována o způsobu vyřízení jejího podání.
Autor: TZ, red

Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023. Ke stažení je zdarma

22. února 2023 v 11:49

Mateřská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výpověď, výživné, přídavky na dítě… Máte jako rodiče problém vyznat se ve všech předpisech, zákonech a pravidlech? 

Praha 1: Neostýchejte se říci si o pomoc

12. února 2023 v 07:00

Pokud jste pocítili důsledky zvyšujících se nákladů a máte problémy s rodinným rozpočtem, pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví radnice Prahy 1 jsou připraveni poskytnout potřebné informace, které vám pomohou ke konkrétnímu řešení šitému vám na míru.

Praha 6: Využijte služeb poradenského místa ve Skleňáku zdarma

1. února 2023 v 17:21

Poradit nebo pomoci s tím, jak se vyrovnat s rostoucími životními náklady, potřebují v současné době i lidé, kteří to nikdy před tím nepotřebovali. Praha 6 pro ně připravila poradnu zdarma.

Můžete ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrky s anonymizovanými údaji?

10. ledna 2023 v 11:27

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin patří k jedné z nejméně oblíbených povinností společností a také k často porušované povinnosti. Určitě jste si již při zasílání účetní závěrky rejstříkovému soudu kladli otázku, zda můžete účetní závěrku do sbírky listin založit s anonymizovaným...

Bydlení, podpory, dávky a úspory. Poradenská služba v Praze 6

10. ledna 2023 ve 03:31

Poradci vám budou k dispozici ve středu 11. ledna od 13 do 15 hodin.

Bezplatná právní poradna Prahy 4

9. ledna 2023 v 07:05

Stejně jako v loňském roce bude i letos poskytovat své služby bezplatná právní poradna radnice Prahy 4. Je určena výhradně pro občany s trvalým bydlištěm na území Prahy 4.

Poradna při finanční tísni v Praze 4

8. ledna 2023 v 08:50

Radnice Prahy 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době růstu cen pro stále větší počet obyvatel významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se...

Přednáška pro seniory Prahy 1: Novinky v právech spotřebitelů

23. prosince 2022 v 18:27

Středisko sociálních služeb Prahy 1 zve seniory na přednášku o novinkách v právech spotřebitelů od roku 2023, která se koná v pondělí 16. ledna 2023 od 14:30 hodin v klubu seniorů Haštalka.

Pro bezpečné nákupy online dává 24 tipů speciální adventní kalendář

11. prosince 2022 ve 21:57

Spotřebitelé mohou využít každodenní tipy na bezpečné online nakupování a informace o právech při cestování v EU. Stačí do 24. prosince sledovat účty Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC ČR) na twitteru a facebooku a každý den pomyslně otevřít okénko speciálního adventního kalendáře s právy...

ČSSZ: Rozšíření v poskytování otcovské

9. prosince 2022 v 07:57

U dávky otcovské poporodní péče (otcovské), se od 1. prosince rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím. Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy...

Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

25. listopadu 2022 v 05:00

V čase inflace, rostoucích cen energií i jistého nedostatku zboží je o Black Friday mezi zákazníky obzvlášť zájem. Ale pozor, slogany jako „nejvýhodnější nabídka" apod. mohou lákat na falešné slevy nebo dokonce na podvodné e-shopy. Známý trik „zbývají už jen tři položky" má na zákazníky vyvíjet...

Další články
Nahoru