Dnes Sobota - oblacno 9°C
Zítra Neděle - oblacno 6°C
Sobota 8. 5. 2021
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Loni byly v Praze odhaleny skoro tři desítky neoprávněného napojení na kanalizaci
Pražská kanalizace. Foto: PVK

Loni byly v Praze odhaleny skoro tři desítky neoprávněného napojení na kanalizaci

V rámci preventivního průzkumu prohlédli loni pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) celkem 139 kilometrů kanalizace v hlavním městě a zrevidovali 2 506 vstupních šachet a objektů na stokové síti.

„Při prohlídkách jsme zjistili 30 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 129 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod. Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

V okrajových částech metropole pomocí takzvané kouřové metody PVK zrevidovaly 19,5 kilometru stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku.

„Loni jsme pomocí této metody nalezli 28 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci,“ upřesnil Mrázek.

Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lesy HMP, Českou inspekcí životního prostředí a pražským magistrátem PVK nalezly loni 12 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci.

Na pražskou stokovou síť je připojeno téměř 1,3 milionu obyvatel. Celková délka stokové sítě včetně kanalizačních přípojek přesahuje  4 700 kilometrů. Čištění odpadních vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren.


Praha pronajme byt spolku Silou Hlasu

Dnes v 09:21

Pražští radní v pondělí rozhodli o pronájmu bytu uzpůsobeného pro lidi na vozíku spolku Silou Hlasu. Jeho zástupci zde bude učit kvadruplegiky žít v domácnosti ovládané hlasem. 

PVK mají rychlejší a přesnější přehled o kvalitě vody

5. května 2021 ve 20:59

Kvalita pitné vody je pro Pražské vodovody a kanalizace naprostou prioritou. Vzhledem k nutnosti rychlé a spolehlivé detekce kontaminantů vod, PVK ve své akreditované laboratoři zavedly nové moderní metody analýzy vody.

Diskuze: Dostupné rodinné bydlení v Praze 8

5. května 2021 ve 20:06

Praha 8 eviduje více než 100 000 stálých obyvatel a nadále se rozvíjí. Jak vytvořit dobré podmínky pro život celých rodin? Jak jim nabídnout finančně dostupné a kvalitní bydlení a vybavenost? Kam se má ubírat bytová výstavba? Jaké možnosti má samospráva a jaké nástroje má...

Města a obce musí dostat víc peněz na rozvoj, shodl se kulatý stůl poslankyně Červíčkové

5. května 2021 ve 20:04

Jak zajistit udržitelný rozvoj českých měst a obcí? A je kontribuce (nucený příspěvek/daň, pozn. red.) investorů tou správnou cestou? Podle účastníků včerejšího kulatého stolu pořádaného pražskou poslankyní Monikou Červíčkovou je kontribuce dvousečnou zbraní, která může vést akorát k dalšímu...

Radnice pomůže živnostníkům a podnikatelům, mohou inzerovat zdarma

5. května 2021 v 18:18

Praha 15 chce prostřednictvím bezplatné řádkové inzerce podpořit firmy, podnikatele a živnostníky se sídlem, provozovnou či poskytováním služeb v patnácté městské části.

Další články
Nahoru