Dnes Neděle - jasno 16°C
Zítra Pondělí - skorojasno 18°C
Neděle 26. 6. 2022
Svátek má Adriana
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Letos začaly platit novinky v oblasti datových schránek, na příští rok se chystají další
Datovou zprávu lze přeposlat jako e-mail. Foto: Karel Netolický

Letos začaly platit novinky v oblasti datových schránek, na příští rok se chystají další

Novinek týkajících se datových schránek přichází hned několik. Některé vešly v platnost od počátku letošního roku, další začnou platit až od příštího. Zbystřit by měli nejen dosavadní majitelé datové schránky, ale také ti, co datovou schránku dosud nemají. Informoval o tom Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Letos 1. ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která s sebou přinesla několik změn „Zákon nově mění podmínky využívání datových schránek pro komunikaci soukromoprávní povahy. Kromě toho proběhnou i změny od roku 2023, které s sebou přinesou automatické zřizování datových schránek i pro nepodnikající fyzické osoby, které poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (poprvé se přihlásí do národního bodu pro identifikaci a autentizaci, pozn. aut.),” říká Tomáš Smolík. A co tato novinka znamená v praxi?

Oblíbenost datových schránek neustále roste 

K polovině letošního března bylo dle statistik Ministerstva vnitra (MV) v České republice založeno bezmála 1,5 milionu datových schránek, které sloužily k odeslání už téměř jedné miliardy zpráv. Jejich oblíbenost v průběhu let kontinuálně roste a přibývá tak i žádostí o jejich dobrovolné založení. 

Datová schránka je osobní elektronické úložiště, které zřizuje a spravuje MV a primárně slouží ke komunikaci se státními úřady. V praxi se jedná například o přehledy o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebo nejrůznější dokumenty pro finanční úřad. 

Skrze datovou schránku lze mimo jiné podat daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích OSVČ nebo získat výpis údajů z různých registrů a rejstříků. Existuje několik způsobů, jak se do prostředí datové schránky přihlásit. Od listinné podoby (žádost s ověřeným podpisem zaslaná Ministerstvu vnitra, pozn. aut), osobní návštěvy Czech Pointu nebo online přes Identitu občana. 

Tato možnost opět nabízí několik dalších způsobů jako je ověření přes elektronický čip v občanském průkazu, aplikaci Mobilní klíč či bankovní identitu, kterou poskytuje na českém trhu již několik bankovních institucí. 

„Datová schránka je virtuální prostor, který je přiřazen určitému subjektu a umožňuje zasílat elektronické dokumenty do jiných datových schránek. Díky tomu lze online posílat dokumenty, které musí ostatní stvrdit vlastnoručním podpisem, poslat poštou nebo osobně donést na úřad. V rámci tohoto zabezpečeného a státem garantovaného systému však nelze zasílat ani odesílat e-maily či všechny možné formáty souborů, naopak existuje přesný seznam povolených formátů souborů,” vysvětluje Tomáš Smolík. 

Fikce doručení bude platit i pro faktury či reklamace 

Systém datových schránek je primárně určen k úřední komunikaci. Má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnou vlastní datovou schránku, a opět pokud to umožňuje povaha zasílaného dokumentu, orgán veřejné moci dokument doručí právě tam (nedoručuje-li se tento dokument veřejnou vyhláškou nebo na místě).

„Dokument, který přijde do datové schránky, se považuje za doručený v okamžiku, kdy se do datové schránky uživatel přihlásí. Pokud se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy tam byl dokument dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty – tomuto principu se říká fikce doručení,” upřesňuje Tomáš Smolík. Je proto nutné datovou schránku pravidelně kontrolovat, protože s doručením úředních dokumentů bývají často spojené závazné právní účinky, jako je například počátek běhu lhůty pro odvolání.

Jestliže je ale datová schránka využívána ke komunikaci s kýmkoliv jiným než s orgány veřejné moci (například s obchodními partnery), žádná fikce doručení se do konce roku 2021 neuplatňovala. V soukromé sféře tak odesílatel neměl jistotu, že jeho zpráva bude doručena, protože držitel datové schránky neměl motivaci se do datové schránky přihlásit. 

V praxi tak bylo zcela běžné, že se přijetí zasílaného dokumentu oddalovalo či úplně znemožnilo. Ve chvíli, kdy příjemce neměl datovou schránku zpřístupněnou, systém mu neumožnil zprávu ani odeslat, tedy například ani uplatnit takto reklamace vady zakoupeného výrobku.

Tomu už je však konec. Od letošního roku byla výše popsaná fikce doručení rozšířena i na doručování korespondence soukromoprávní povahy. Tato novinka usnadní nejen dříve možné potíže s uplatněním reklamace vad, ale také například s doručováním faktur, předžalobních výzev a podobně. 

Proto se doporučuje projít si nastavení datové schránky a zvolit možnost zasílání upozornění na příchozí zprávy. Díky notifikacím přes e-mail či SMS lze předejít promeškání lhůty fikce doručení a případným komplikacím, které se s ním pojí. Upozornění přes e-mail je bezplatné, za SMS bude mobilní operátor účtovat tři koruny. 

Zřízení schránky od příštího roku

Datovou schránku nemáte? Pozor, od ledna příštího roku bude Ministerstvo vnitra automaticky zřizovat datové schránky nejen všem podnikatelům, ale také všem fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) – občanům, kteří při kontaktu s úřady na dálku využijí bankovní identitu nebo jiný elektronický prostředek vzdáleného ztotožnění.

Povinnost bude konkrétně podle Smolíka platit pro fyzické nepodnikající osoby, které jsou plně svéprávné a zapsané v základním registru obyvatel. A to bezodkladně poté, co fyzická osoba poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci. Půjde například o občanský průkaz s aktivovaným čipem či bankovní identitu.

Dále pro fyzické podnikající osoby, advokáty, statutární auditory, daňové poradce, insolvenční správce, znalce, soudní tlumočníky a soudní překladatele bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.

A také pro právnické osoby, které jsou zapsané v registru osob bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o jejich zapsání do registru osob, do spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. 

Automaticky vytvořenou schránku lze znepřístupnit 

„Fyzickým osobám kterým se datová schránka zřídila automaticky, a osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě žádosti, dává zákon i po výše uvedené novelizaci možnost, jak se využívání a doručování do datové schránky vyhnout,” dodává Tomáš Smolík. 

Pokud se rozhodnete pro znepřístupnění datové schránky, nebude možné vám do ní doručovat písemnosti, dokud nedojde k jejímu opětovnému zpřístupnění.


Autor: Karel Netolický

Pracovní úrazy. Jaké největší chyby připraví poškozené o kompenzaci?

28. dubna 2022 v 08:09

Oběti pracovních úrazů či nemoci z povolání si každý rok 28. dubna připomínají Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku se s úrazy v zaměstnání setká více než 40 000 lidí, drtivá většina z nich má nárok na odškodnění. Společnost Vindicia shrnuje nejčastější chyby, které mohou...

Právní poradna pro seniory a samoživitele

11. dubna 2022 v 08:40

Radnice Prahy 15 zajistila právní poradnu pro seniory a rodiče samoživitele. Poradna je k dispozici každé pondělí v 7. patře budovy Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, od 13 do 17 hodin.

Lunchmeat festival pořádá benefiční akci na Stalinu, společně si zahrají Ukrajinka, Ruska, Běloruska, Gruzínec a Čech

10. března 2022 v 10:16

Lunchmeat festival, každoroční pořadatel mezinárodní akce věnované aktuální nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění, zve dnes, 10. března, v 17 hodin na benefiční akci na pomoc Ukrajině Peaceful rave: United We Stand, Together We Fall, která se bude konat v prostorách venkovního centra...

Hazardní zákon a online casina

9. února 2022 v 06:32

Popularita online casin neustále roste a k této zábavě se obrací stále více lidí. Důvody není těžké identifikovat. Možnost hraní v soukromí z pohodlí domova nebo třeba v dopravních prostředcích a v libovolný čas přístup ke casino hraní velmi zjednodušuje a zpřístupňuje i těm, kteří by jinak do...

Poradna Prahy 6: Jak se vyznat v energiích

3. ledna 2022 v 17:56

Od 4. ledna pravidelně každé úterý ve 14 hodin ve Skleněném paláci bude otevřena poradna.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. Zákon o whistleblowingu) – o povinnostech pro zaměstnavatele a hrozících sankcích

2. ledna 2022 ve 14:15

Dne 17. prosince 2021 uplynula lhůta k provedení evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu), do národních právních řádů. Český parlament nestihnul návrh zákona přijmout před podzimními volbami, očekává se nicméně, že návrh bude v blízké...

Rodiče zůstanou doma s dítětem kvůli nařízené karanténě. Jak uplatnit nárok na ošetřovné

22. listopadu 2021 v 17:30

Rodiče, kteří musí zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě, se často ptají, jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje. ČSSZ proto jednotlivé situace rekapituluje.

Budou datové schránky befelem ku prospěchu?

8. listopadu 2021 v 09:03

V oblasti zřizování datových schránek by mělo dojít počátkem roku 2023 k velkým změnám. V současné době jsou datové schránky zřizovány fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku či nejsou zřízeny zákonem, pouze na základě jejich...

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích

2. listopadu 2021 v 16:06

Bezplatná Koroporadna Unie rodinných advokátů vznikla v březnu 2020 a do současné doby zodpověděla 15 000 e-mailových dotazů z rodinné problematiky a telefonicky pomohla 10 000 klientů.

Další články
Nahoru