Dnes Neděle - jasno 22°C
Zítra Pondělí - skorojasno 23°C
Neděle 28. 5. 2023
Svátek má Vilém
Newsletter Pražský patriot
Pro odběr ranního přehledu článků za posledních 24 hodin se přihlaste zde.
Letos začaly platit novinky v oblasti datových schránek, na příští rok se chystají další
Datovou zprávu lze přeposlat jako e-mail. Foto: Karel Netolický

Letos začaly platit novinky v oblasti datových schránek, na příští rok se chystají další

Novinek týkajících se datových schránek přichází hned několik. Některé vešly v platnost od počátku letošního roku, další začnou platit až od příštího. Zbystřit by měli nejen dosavadní majitelé datové schránky, ale také ti, co datovou schránku dosud nemají. Informoval o tom Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Letos 1. ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která s sebou přinesla několik změn „Zákon nově mění podmínky využívání datových schránek pro komunikaci soukromoprávní povahy. Kromě toho proběhnou i změny od roku 2023, které s sebou přinesou automatické zřizování datových schránek i pro nepodnikající fyzické osoby, které poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (poprvé se přihlásí do národního bodu pro identifikaci a autentizaci, pozn. aut.),” říká Tomáš Smolík. A co tato novinka znamená v praxi?

Oblíbenost datových schránek neustále roste 

K polovině letošního března bylo dle statistik Ministerstva vnitra (MV) v České republice založeno bezmála 1,5 milionu datových schránek, které sloužily k odeslání už téměř jedné miliardy zpráv. Jejich oblíbenost v průběhu let kontinuálně roste a přibývá tak i žádostí o jejich dobrovolné založení. 

Datová schránka je osobní elektronické úložiště, které zřizuje a spravuje MV a primárně slouží ke komunikaci se státními úřady. V praxi se jedná například o přehledy o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebo nejrůznější dokumenty pro finanční úřad. 

Skrze datovou schránku lze mimo jiné podat daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích OSVČ nebo získat výpis údajů z různých registrů a rejstříků. Existuje několik způsobů, jak se do prostředí datové schránky přihlásit. Od listinné podoby (žádost s ověřeným podpisem zaslaná Ministerstvu vnitra, pozn. aut), osobní návštěvy Czech Pointu nebo online přes Identitu občana. 

Tato možnost opět nabízí několik dalších způsobů jako je ověření přes elektronický čip v občanském průkazu, aplikaci Mobilní klíč či bankovní identitu, kterou poskytuje na českém trhu již několik bankovních institucí. 

„Datová schránka je virtuální prostor, který je přiřazen určitému subjektu a umožňuje zasílat elektronické dokumenty do jiných datových schránek. Díky tomu lze online posílat dokumenty, které musí ostatní stvrdit vlastnoručním podpisem, poslat poštou nebo osobně donést na úřad. V rámci tohoto zabezpečeného a státem garantovaného systému však nelze zasílat ani odesílat e-maily či všechny možné formáty souborů, naopak existuje přesný seznam povolených formátů souborů,” vysvětluje Tomáš Smolík. 

Fikce doručení bude platit i pro faktury či reklamace 

Systém datových schránek je primárně určen k úřední komunikaci. Má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnou vlastní datovou schránku, a opět pokud to umožňuje povaha zasílaného dokumentu, orgán veřejné moci dokument doručí právě tam (nedoručuje-li se tento dokument veřejnou vyhláškou nebo na místě).

„Dokument, který přijde do datové schránky, se považuje za doručený v okamžiku, kdy se do datové schránky uživatel přihlásí. Pokud se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy tam byl dokument dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty – tomuto principu se říká fikce doručení,” upřesňuje Tomáš Smolík. Je proto nutné datovou schránku pravidelně kontrolovat, protože s doručením úředních dokumentů bývají často spojené závazné právní účinky, jako je například počátek běhu lhůty pro odvolání.

Jestliže je ale datová schránka využívána ke komunikaci s kýmkoliv jiným než s orgány veřejné moci (například s obchodními partnery), žádná fikce doručení se do konce roku 2021 neuplatňovala. V soukromé sféře tak odesílatel neměl jistotu, že jeho zpráva bude doručena, protože držitel datové schránky neměl motivaci se do datové schránky přihlásit. 

V praxi tak bylo zcela běžné, že se přijetí zasílaného dokumentu oddalovalo či úplně znemožnilo. Ve chvíli, kdy příjemce neměl datovou schránku zpřístupněnou, systém mu neumožnil zprávu ani odeslat, tedy například ani uplatnit takto reklamace vady zakoupeného výrobku.

Tomu už je však konec. Od letošního roku byla výše popsaná fikce doručení rozšířena i na doručování korespondence soukromoprávní povahy. Tato novinka usnadní nejen dříve možné potíže s uplatněním reklamace vad, ale také například s doručováním faktur, předžalobních výzev a podobně. 

Proto se doporučuje projít si nastavení datové schránky a zvolit možnost zasílání upozornění na příchozí zprávy. Díky notifikacím přes e-mail či SMS lze předejít promeškání lhůty fikce doručení a případným komplikacím, které se s ním pojí. Upozornění přes e-mail je bezplatné, za SMS bude mobilní operátor účtovat tři koruny. 

Zřízení schránky od příštího roku

Datovou schránku nemáte? Pozor, od ledna příštího roku bude Ministerstvo vnitra automaticky zřizovat datové schránky nejen všem podnikatelům, ale také všem fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) – občanům, kteří při kontaktu s úřady na dálku využijí bankovní identitu nebo jiný elektronický prostředek vzdáleného ztotožnění.

Povinnost bude konkrétně podle Smolíka platit pro fyzické nepodnikající osoby, které jsou plně svéprávné a zapsané v základním registru obyvatel. A to bezodkladně poté, co fyzická osoba poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci. Půjde například o občanský průkaz s aktivovaným čipem či bankovní identitu.

Dále pro fyzické podnikající osoby, advokáty, statutární auditory, daňové poradce, insolvenční správce, znalce, soudní tlumočníky a soudní překladatele bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.

A také pro právnické osoby, které jsou zapsané v registru osob bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o jejich zapsání do registru osob, do spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. 

Automaticky vytvořenou schránku lze znepřístupnit 

„Fyzickým osobám kterým se datová schránka zřídila automaticky, a osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě žádosti, dává zákon i po výše uvedené novelizaci možnost, jak se využívání a doručování do datové schránky vyhnout,” dodává Tomáš Smolík. 

Pokud se rozhodnete pro znepřístupnění datové schránky, nebude možné vám do ní doručovat písemnosti, dokud nedojde k jejímu opětovnému zpřístupnění.


Autor: Karel Netolický

Poslední květnový den bude uzavřena bezplatná právní poradna Prahy 14

18. května 2023 v 08:53

Ve středu 31. května bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Praha 6: Poradna pro bydlení

15. května 2023 ve 21:51

Obyvatelům, kteří se nevyznají v systému sociálních dávek a problematice energií vychází radnice Prahy 6 vstříc a každou středu jim je ve Skleněném paláci k dispozici poradenské a kontaktní centrum ve Skleněném paláci. Zájemcům tady budou poskytnuty komplexní informace o řešení problematiky...

Právní a IT aspekty e-commerce poodhalí konference LAW FIT 2023

14. května 2023 v 07:59

E-commerce bude tématem letošního ročníku tradiční konference LAW FIT, která spojuje svět práva a informačních technologií. Konferenci pořádá 29. května 2023 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve svých prostorách. Akce je určena pro širokou odbornou veřejnost a vstup je po...

Bezplatné právní poradně roste počet klientů

14. dubna 2023 v 08:32

Bezplatné právní poradně, kterou v prostorách Úřadu městské části Praha 11 v Ocelíkově ulici provozuje společnost Iuridicum Remedium, s ohledem na celkovou ekonomicko-sociální situaci a z důvodu potřeby řešení právních problémů zejména v oblasti bydlení, pracovního práva, ale i sociálního...

Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023. Ke stažení je zdarma

22. února 2023 v 11:49

Mateřská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výpověď, výživné, přídavky na dítě… Máte jako rodiče problém vyznat se ve všech předpisech, zákonech a pravidlech? 

Praha 1: Neostýchejte se říci si o pomoc

12. února 2023 v 07:00

Pokud jste pocítili důsledky zvyšujících se nákladů a máte problémy s rodinným rozpočtem, pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví radnice Prahy 1 jsou připraveni poskytnout potřebné informace, které vám pomohou ke konkrétnímu řešení šitému vám na míru.

Praha 6: Využijte služeb poradenského místa ve Skleňáku zdarma

1. února 2023 v 17:21

Poradit nebo pomoci s tím, jak se vyrovnat s rostoucími životními náklady, potřebují v současné době i lidé, kteří to nikdy před tím nepotřebovali. Praha 6 pro ně připravila poradnu zdarma.

Můžete ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrky s anonymizovanými údaji?

10. ledna 2023 v 11:27

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin patří k jedné z nejméně oblíbených povinností společností a také k často porušované povinnosti. Určitě jste si již při zasílání účetní závěrky rejstříkovému soudu kladli otázku, zda můžete účetní závěrku do sbírky listin založit s anonymizovaným...

Bydlení, podpory, dávky a úspory. Poradenská služba v Praze 6

10. ledna 2023 ve 03:31

Poradci vám budou k dispozici ve středu 11. ledna od 13 do 15 hodin.

Bezplatná právní poradna Prahy 4

9. ledna 2023 v 07:05

Stejně jako v loňském roce bude i letos poskytovat své služby bezplatná právní poradna radnice Prahy 4. Je určena výhradně pro občany s trvalým bydlištěm na území Prahy 4.

Poradna při finanční tísni v Praze 4

8. ledna 2023 v 08:50

Radnice Prahy 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době růstu cen pro stále větší počet obyvatel významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se...

Další články
Nahoru