dnes
Čtvrtek - skorojasno
5°C
zítra
Pátek - obcasny-dest
5°C
pozítří
Sobota - prehanky-snih
3°C
Kuchařka voleb do Evropského parlamentu: Kdo může volit? Jak a kde? Co Pražané v zahraničí?
Ilustrační foto: sxc.hu

Kuchařka voleb do Evropského parlamentu: Kdo může volit? Jak a kde? Co Pražané v zahraničí?

Volby do Evropského parlamentu, pro ČR v pořadí již třetí, se blíží. Pražané mohou volit nejen v hlavním městě, ale i v jiných částech republiky. Mohou volit i v jiných členských státech EU – vybírat tam ale nemohou z českých kandidátních listin. Pokud budou v dny voleb mimo EU, volit nemohou. V Praze, potažmo v ČR, mohou volit cizinci žijící trvale či přechodně v Česku i Češi ze zahraničí, kteří přijedou. Jaké podmínky je nutné splnit?

Ten, kdo chce o volbách do Evropského parlamentu vědět víc, může si pročíst zákon o volbách do Evropského parlamentu – č. 62/2003 Sb. – a některé související zákony. Podrobné informace je možné najít také na webu ministerstva vnitra. 

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. května. Lidé budou moci navštívit volební místnosti tradičně v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky voleb budou ale zveřejněny až v neděli 25. května po 22. hodině – je to jednotné pro celou EU. V Unii budou totiž volby do EP probíhat v rozmezí od 22. do 25. května.

Na území ČR, tedy i v Praze, mohou volit nejen státní občané Česka, ale i jakéhokoli jiného státu Evropské unie. Všichni se musí prokázat platným průkazem totožnosti – občanským průkazem, cestovním, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem.

Kandidátní listina je pro celou republiku jednotná

Občan z jiného státu EU, který chce volit v Praze, musí být k trvalému nebo přechodnému pobytu v hlavním městě přihlášen minimálně 45 dnů před volbami, tedy nejméně od letošního 9. dubna. Kandidátní listina je pro celou republiku jednotná.

Anketa

Půjdete k volbám do Evropského parlamentu?

48.5%
(48.5%)
43.2%
(43.2%)
8.3%
(8.3%)
Ve volebních místnostech bude k dispozici zákon o volbách do EP v češtině, angličtině, francouzštině a němčině, a informace o volbách vypracovaná ministerstvem vnitra v jazycích všech členských států EU, včetně jazyků národnostních menšin žijících na území ČR.

Pokud Pražané nebudou v Praze, ale na jiném místě ČR, mohou volit s voličským průkazem (ten mohou použít i v případě, že budou volit na jiném místě v Praze, než kde jsou zapsáni na seznamu voličů). Voličský průkaz si lze vyzvednout na úřadě domovské městské části do čtvrtka 8. května do 16 hodin. To je sice státní svátek – Den vítězství, ale příslušní úředníci budou přesto na úřadech od 8 do 16 hodin.

Do Prahy mohou přijet volit i Češi ze zahraničí

historicke-centrum-nahled V Praze mohou volit i občané ČR zapsaní na zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí (v zemích EU i mimo ni) – týká se to většinou lidí, kteří bydlí v zahraničí trvale. Do 8. května tam mohou požádat o vydání voličského průkazu a přijet volit kamkoli v České republice, kde budou vybírat z českých kandidátních listin.

Pokud se člověk, žijící v zahraničí, hodlá napříště vyskytovat na území Prahy (potažmo ČR), může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a na základě potvrzení vydaného konkrétním zastupitelským úřadem může být takový volič zapsán do seznamu voličů pro volby do EP u obecního úřadu v místě trvalého bydliště (potvrzení tam musí předložit do středy 21. května), nebo v den voleb u okrskové volební komise.

Pro zajímavost: Češi v zahraničí, kteří na zvláštním seznamu voličů tamního zastupitelského úřadu zapsáni nebyli, měli možnost o zapsání požádat do 13. dubna a na základě vydaného voličského průkazu volit kdekoli v ČR.

V zahraničí budou Češi vybírat z tamních kandidátek

Občané ČR, tedy i Pražané, mohou volit i v jiných zemích Evropské unie – nemohou ale vybírat z kandidátních listin pro ČR, nýbrž z listin daného státu. Musejí si zjistit, v které dny tam volby probíhají – může se to od ČR lišit. Informace o podmínkách, které jsou různé, si musejí najít na příslušných webových stránkách jednotlivých států.

Volit tam totiž mohou jen v případě, že splní podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem toho kterého státu Evropské unie. Pokud se občan ČR bude v dny voleb vyskytovat mimo EU, volit nemůže.

Možnost dvou preferenčních hlasů

Pokud volič volí v ČR a vybírá z českých kandidátních listin, může do volební urny vhodit pouze jednu kandidátní listinu v obálce, kterou mu poskytne okrsková komise (pozor: nezaměňovat s obálkou, ve které dostane volební lístky!).

Preferenční hlas – kroužek – může dát maximálně dvěma kandidátům. Volební lístky budou lidem doručeny do poštovních schránek, případně jim budou vydány v okrskových komisích.

Na nástěnce ve volební místnosti bude vystaven vzor, jak technicky volit, i informace o případných změnách – například o tom, pokud by některý kandidát z kandidatury odstoupil či byl vyškrtnut kandidujícím subjektem.

Je možné zažádat o přenosnou schránku

Anketa

Je podle vás dobře, že je Česká republika v EU?

59.3%
(59.3%)
40.7%
(40.7%)
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, může volič obecní úřad či ve dnech voleb okrskovou volební komisi požádat o to, aby k němu domů přišli členové komise s přenosnou volební schránkou.

Například nevidomému může s úpravou hlasovacího lístku za plentou pomoci jakýkoli volič nacházející se v místnosti, nikoli ale člen okrskové komise.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru