dnes
Čtvrtek - zatazeno
23°C
zítra
Pátek - oblacno
25°C
pozítří
Sobota - zatazeno
31°C
Pražská politika

Klaus by z nich radost neměl, radní schválili Strategii adaptace na klimatickou změnu

Vedení Prahy včera schválilo Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Jde o první krok v přípravě metropole na probíhající změnu klimatu, kdy se její negativní důsledky v městském prostředí projevují ještě více než v otevřené krajině. 

Strategie se zaměřuje na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí přírodě blízkých opatření (budování takzvané zelené a modré infrastruktury) s využitím přirozených vlastností vegetace, která pomocí výparu a poskytováním stínu ochlazuje své okolí a umožňuje zadržovat srážkovou vodu v půdní vrstvě a podzemních vodách.

Adaptační strategie je zaměřena hlavně na zachování vodních, půdních a biologických složek městské krajiny a zachování ekosystémů, přispívajících k prevenci negativních jevů.

„Dnes už nemůže nikdo pochybovat o tom, že jsme svědky změn klimatu. Praha se musí na tuto změnu co nejrychleji připravit,“ uvedla pražská radní Prahy Jana Plamínková.

Specifické cíle adaptační strategie jsou následující:

1) Snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova – opatření zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability. 

Do této kategorie patří i budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb. 

2) Snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha – opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody.

3) Snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov – využití technických prvků, zde je možné uvést například využití solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov, nebo opatření větších rozměrů (protipovodňové hráze).

4) Zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení.

5) Vytvoření opatření edukativního rázu mířících přímo na obyvatele, která se snaží upozornit, jak být k přírodě šetrnější a omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků.  

Vlivem tepelného městského ostrova je v centru Prahy proti jejímu okraji o dva až tři stupně Celsia vyšší teplota. Tepelný městský ostrov je jev, který je způsoben zástavbou ze stavebních materiálů, jakými jsou beton a asfalt, které v sobě zachycují teplo. Dále teplotu zvyšuje vysoká kapacita dopravy, nepříznivé je i malé množství zeleně, která má schopnost zadržovat vodu a jejím vypařováním vzduch ochlazovat.

V Praze byla mezi lety 1911 a 1960 průměrná teplota 9,1 stupně Celsia, od roku 1961 do 2010 pak průměrná teplota stoupla na 10,4 stupně. Loňská studie Univerzity Karlovy předpovídá do roku 2060 vzestup teploty v Česku o dalších 2,5 stupně Celsia.

Čtěte u nás také: Metropole se otepluje, pomoci mají stromy, zahrady nebo světlý asfalt

Na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava Implementačního plánu hl. m. Prahy, ve kterém budou podrobněji rozpracovány kroky vedoucí k implementaci jednotlivých dílčích opatření ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.


Přes dva miliony korun na výsadbu nových stromů v Praze 11

16. července 2019 v 16:00

Včera radní Prahy 11 přijali do rozpočtu dotaci od hlavního města ve výši 2,17 milionu korun. Tyto prostředky budou na podzim použity pro výsadbu nových stromů v jedenácté městské části.

Další články
Nahoru