dnes
Pátek - zatazeno
5°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
3°C
pozítří
Neděle - prehanky-snih
3°C
Karlínská obchodní akademie je důkazem ideálního propojení teoretické výuky s praxí
Pražský životKomerční sdělení
Mgr. Petr Žák, ředitel karlínské školy. Foto: Archiv

Karlínská obchodní akademie je důkazem ideálního propojení teoretické výuky s praxí

Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická je veřejnou školou, jejímž zřizovatelem je magistrát. V denní formě studia poskytuje žákům vzdělání s maturitní zkouškou v oboru „obchodní akademie“ ve třech zaměřeních: cestovní ruch, firemní finance a mezinárodní hospodářství.

Na Vyšší odborné škole ekonomické nabízí tříleté denní studium zaměřené na firemní ekonomiku v globálním ekonomickém prostředí, které je ukončeno absolutoriem. Studenti tak získají titul DiS.

Ředitele školy Mgr. Petra Žáka jsme se zeptali, jak se studentům ve škole žije a co plánují do budoucna. 

Co výjimečného ve škole můžete nabídnout? Čím se odlišujete od škol podobného typu?
Snažíme se efektivně propojovat teoretickou výuku s praxí. Praktická výuka na obchodní akademii probíhá formou reálných žákovských firem v rámci programu Junior Achievement. Jde o reálné studentské firmy fungující na bázi občanského sdružení podle obchodního zákoníku, výuka je zaměřena na praktickou činnost v podnikatelském světě. U zaměření „cestovní ruch“ má firma podobu cestovní kanceláře, u ostatních zaměření jde o občerstvení či studentský klub.  

Studium odborných předmětů na VOŠE probíhá v angličtině. Velmi zajímavý je pro studenty duální systém výuky, kdy se ve 2. a 3. ročníku střídají osmitýdenní bloky teoretické výuky s placenou praxí ve firmě.

karlin-adaptacni-kurz-nahled Občas se stává, že naši studenti v této firmě po absolvování školy začnou i pracovat. Nově chystáme souvislou praxi i pro studenty 1. ročníku.  Úplnou novinkou je implementace tzv. business simulace do našeho vzdělávacího systému. Postupně chceme ve škole realizovat tři typy simulací – my future Today, managing Business Today a start Up. S první etapou simulací – MBT, jsme začali už letos.

Tato ve světě velmi oceňovaná ekonomická simulace, která přináší možnost vidět celistvý obrázek finančních souvislostí v simulované firmě, rychle, přesně a realisticky ukazuje, jaký vliv mají jednotlivá rozhodnutí na finanční výkonnost firmy. Žáci dostávají do rukou fungující firmy, kde jsou nuceni využívat své teoretické znalosti – ekonomické termíny, ukazatele, finanční výkazy apod.

Díky simulaci pochopí vzájemnou provázanost a návaznost jednotlivých činností ve firmě a jejich vlivů na náklady a výnosy firmy. To vše se děje při simulovaném, ale přesto realistickém a relevantním provozu firmy. Vlastní správná rozhodnutí i vlastní chyby přivádí účastníky na správnou cestu k firemnímu profitu a růstu.   

Můžete nám popsat materiální podmínky vaší školy pro výuku?
karlin-podnikani-s-l-policarem-nahled V současnosti disponujeme 5 počítačovými učebnami, 12 učebnami s interaktivní tabulí, 3 jazykovými učebnami s AV systémem, multimediálním sálem a zcela novou moderně zařízenou aulou, která pojme až 80 posluchačů. Samozřejmostí je wifi přístup na internet po celé budově. Máme k dispozici 2 tělocvičny, 2 venkovní tartanová hřiště, posilovnu, lezeckou stěnu. Většinu těchto prostor mohou žáci využívat i mimo vyučování.

Často se v poslední době mluví o špatné kondici našich školáků a jejich nechuti k tělesné výchově. Mají vůbec o sportoviště, která jste popsal, zájem? 
Vztah dětí ke zdravému životnímu stylu a tělesné výchově nezlepšíme posílením hodinové dotace povinné tělesné výchovy, ale změnou přístupu k výuce tohoto předmětu. Mám velkou radost z toho, že naši tělocvikáři nehodnotí své žáky podle výkonu, ale podle jejich snahy a docházky.

karlin-vodacky-kurz-nahled Organizují různé kurzy – vodácký, lyžařský a sportovně-turistický. Žáci se zdravotními problémy mohou navštěvovat zdravotní tělocvik. Pestré jsou sportovní aktivity ve 4. ročníku, například kondiční cvičení – pilates, balantes, fitbal, fartlek či plavání.

karlin-zdravovedny-kurz-nahled Do učebních plánů jsme zařadili předmět „zdravověda“, který je zakončen kurzem první pomoci. Vysoká účinnost naší koncepce výchovy ke zdraví se projevila snížením počtu uvolněných žáků z tělesné výchovy, v tomto školním roce jsem zatím neuvolňoval jediného žáka.

Škola by měla být dynamickým prostředím, které reaguje na společenské změny a dokáže své absolventy vybavit motivací i pro jejich další budoucnost. Co pro to dělá vaše škola?
Máte pravdu. Nechceme zůstat stát a žít jen tím, čeho už jsme dosáhli. Aktuálně přemýšlíme o tom, jak zavést do vzdělávacího programu naší školy téma sociálního podnikání, jak propojit soukromou sféru se školním světem a jak v tomto směru zapůsobit i na jiné školy.

To zní zajímavě. Co konkrétně už jste pro to udělali?
Rozhodli jsme se, že uspořádáme konferenci s názvem „Be in Karlín“, který je současně mottem naší školy. Mezi hlavní témata chceme zařadit problematiku sociálního podnikání jako dynamicky se vyvíjejícího oboru, otázky smysluplného využití veřejného prostoru v Karlíně či představení karlínského uměleckého ducha v různých podobách. Konference bude otevřená jak odborné veřejnosti, tj. podnikatelům, sociálním podnikatelům, učitelům, expertům, myslitelům, vizionářům, tak i zainteresovaným Pražanům a studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol.

Protože má konference výrazný karlínský charakter, rádi bychom umožnili setkání představitelů Konsorcia pro Karlín, spolku Karlín sobě či začínající platformy Karlín žije. Během konference bychom rádi domluvili schůzky s karlínskými podnikateli a dalšími významnými subjekty, abychom mohli začít spolupracovat na konkrétních vzdělávacích projektech (např. praxe ve firmách, exkurze, zakázky pro studentské firmy apod.).

Chceme také v Karlíně realizovat studentské projekty společensky prospěšného podnikání v rámci soutěží social innovation relay a social impact Award.

Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Kollárova 5/271, Praha 8.


Další články
Nahoru