Dnes Středa - zatazeno 22°C
Zítra Čtvrtek - zatazeno 25°C
Středa 7. 6. 2023
Svátek má Iveta, Slavoj
Newsletter Pražský patriot
Pro odběr ranního přehledu článků za posledních 24 hodin se přihlaste zde.
Kaňon Vltavy u Sedlce získá vyšší ochranu, přírodní památka Zámky se rozšíří
Ještěrka zelená volně žije v areálu pražské zoo a vyskytuje se i na skalách podél Vltavy v severní části metropole. Foto: Petr Hamerník / Zoo Praha

Kaňon Vltavy u Sedlce získá vyšší ochranu, přírodní památka Zámky se rozšíří

Pražská přírodní památka Zámky v katastru Bohnic se rozšíří na sever až k okraji hlavního města. Pozemky, o které byla rozšířena, tvořily dosud její ochranné pásmo. Rozhodli o tom tento týden pražští radní. Důvodem rozšíření je ochrana vltavského kaňonu a výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů. Kaňon je považován za evropský významnou lokalitu. Území bude mít rozlohu přes 7,8 hektaru.

Přírodní památka Zámky se rozkládá na východně orientovaných svazích Vltavy mezi ústím Drahaňského potoka a osadou Zámky. Stávající plocha památky se rozšíří severním směrem přes lesní pozemek města až k samé hranici správního obvodu metropole. Zvětší se o státní pozemek a další trvale neobdělávanou část zemědělského pozemku v katastru Bohnic.

V jižní části se uskuteční menší rozšíření o les ve vlastnictví hlavního města. Předmětem ochrany přírodní památky Zámky je zejména krajinářsky cenný skalní komplex na pravém břehu údolí Vltavy a skalní společenstva s mnoha vzácnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů. Celá přírodní památka se nachází v katastrálním území Bohnice.

„V případě kaňonu Vltavy u Sedlce jde o vysoce cenné území, které bylo zařazeno mezi Evropsky významné lokality. Nový status přírodní památky Zámky se tak rozšiřuje na celé území této významné lokality a umožní ji spravovat v souladu se současnými trendy v ochraně přírody a krajiny,“ komentuje rozhodnutí Rady hl. m. Prahy náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Území tvoří říční ekofenomén teplomilné květeny. Vyskytuje se zde hojné množství otevřených skalních společenstev s pestrou xerotermní květenou a drobnými zvířaty, kdy zde žije ještěrka zelená. Na skalách došlo v posledních letech k ojedinělému nárůstu populace tohoto kriticky ohroženého druhu.

Výskyt této ještěrky je vázán na teplé oblasti Jižní Moravy, střední Povltaví a vybrané části Poohří. V rámci České republiky jsou pak její pražské populace výjimečně početné.

Mezi ohrožené rostliny rostoucí v kaňonu patří například dvojštítek měnlivý, smil písečný nebo plamének přímý.

Spolu s rozšířením území ochrany bude aktualizováno a zpřesněno vymezení předmětu ochrany i bližších ochranných podmínek přírodní památky Zámky.


Autor: Jan Puci

Náměstek Hlaváček a starostové řešili bytovou situaci v Praze

5. června 2023 ve 23:05

Ve středu 31. května se uskutečnilo setkání Petra Hlaváčka (STAN), náměstka primátora pro oblast strategického a územního rozvoje, se starosty pražských městských částí a jejich představiteli zodpovědnými za územní rozvoj. Tématem setkání bylo společné řešení bytové situace v hlavním...

V Praze 11 bude jednat Komise pro seniory

5. června 2023 v 11:47

Jednání komise seniorů je veřejné a bude se konat ve úterý 6. června od 16 hodin v zasedací místnosti v budově Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324–1325.

Další články
Nahoru