Dnes Středa - obcasny-dest 11°C
Zítra Čtvrtek - obcasny-dest 11°C
Středa 21. 2. 2024
Svátek má Lenka
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Kanalizační kancelář by slavila 135 let od založení, vznikla jako z nouze ctnost
Pochozí komise Kanalizační kanceláře. Foto: Se souhlasem Pražské vodovody a kanalizace

Kanalizační kancelář by slavila 135 let od založení, vznikla jako z nouze ctnost

Likvidace splašků v Praze je proces starý skoro jako město samo. Potřeba hygienicky zabezpečit obyvatele pražského souměstí tak, aby nedošlo k šíření nemocí ze splašků, tu byla přítomna neustále. Až do 19. století se ale jednalo o činnost nekoordinovanou, kdy se zároveň nikdo nestaral o její budoucí vývoj. V době rozmachu města a jeho rozvoje jako největšího sídelního města v Českém království se ale nutnost sjednotit vedení celého odvětví ukázala v plné nahotě.

V roce 1888 proto došlo ke konstituování zásadního správního orgánu letos slavícího 135 let od založení – Kanalizační kanceláře. Ve své době se jednalo o zásadní zásah do administrativy, ačkoliv je z dnešního pohledu již zapomenut. 

Spolu s Kanalizační kanceláří vznikly i další orgány, mající na starosti správu zásobování vodou. Ty ale navazovaly na předchozí vývoj, kdy byla vodárenská správa sjednocena již o sto let dříve, v roce 1783, po spojení původních pražských měst do jedné aglomerace. 

Kanalizační kancelář vznikla především jako z nouze ctnost – byla odpovědí na nepovedenou soutěž z let 1883 až 1886, kdy město vyhlásilo „generelní projekt“ na odkanalizování celé tehdejší obydlené oblasti. Ani jeden z pěti projektů nedokázal plně přednést řešení, které by zahrnovalo jak oblast Královského hlavního města Prahy, tak jeho postupně se utvářejících předměstí, či následnou manipulaci se vzniklým odpadem. 

Všechny pracovaly jen s malou oblastí samotné Prahy, či více méně nepatrným územím v okolí, neřešily technologii zpracování odpadů, technickou realizaci samotných stok, ale především nepočítaly s jakýmkoliv vývojem souměstí do budoucna – tedy s jednou ze základních podmínek, které bylo nutno při řešení kanalizace mít na paměti. 

Jedním z problémů, které soutěž takto odhalila, byla absence jakýchkoliv podkladů – ať už se to týkalo detailní nivelace Prahy, dokumentace stávajících stok v Praze či získání údajů o podzemních vodách a povodních. Z dnešního pohledu se jedná o základní údaje, nutné pro provedení jakéhokoliv stavebního projektu. Tehdejší situace v Praze byla nicméně založena na v zásadě organickém růstu původních inženýrských sítí a podklady k nim existovaly jen nahodile či vůbec. 

Hlavními postavami Kanceláře se stali Ing. Josef Václavek, který byl pověřen jejím vedením, Ing. Čeněk Ryvola, který původně pracoval na jednom ze soutěžních projektů a Ing. Eduard Máslo jako její první geometr. 

Kancelář za necelý rok své existence vypracovala podrobnou nivelaci a dokumentaci stávajících stok v měřítku 1:720, zaměřila hloubky sklepů, provedla měření hladin spodní vody ve studních a stavů vod ve Vltavě či vyšetřila četnost a vydatnost dešťů a povodní v Praze. V červenci 1889 pak Kancelář předložila na schůzi své dozorčí rady návrh programu generelního projektu. 

Po dlouhých a emotivních jednáních o nových úkolech pro pražskou kanalizaci se Kanalizační kancelář stala zásadním orgánem, který celý projekt připravoval pod vedením W. H. Lindleye. Ačkoliv v roce 1889, po dokončení přípravných prací, prakticky zanikla, vynutil si Lindley její obnovu jako expertního orgánu, nutného pro úspěšné dotažení celého projektu. 

Po dokončení stavby kanalizační sítě pak Kancelář pokračovala ve své činnosti jako Odbor 9 Stavebního úřadu hl. města Prahy. Měla za úkol řešit další problémy a výzvy, spojené s rozšiřováním a projektování celé sítě – výstavbu nových stok, opravy těch stávajících, zatrubňování pražských potoků. V meziválečném období pak především stavbu nové čistírny odpadních vod. 

Tento projekt byla tak zásadní a obrovský, že došlo v roce 1926 k rozdvojení agendy na dva samostatné úřady, 9 a 9a. Další správní vývoj tohoto orgánu zaznamenal několikeré další slučování a přejmenování původní Kanceláře. V dnešních dnech je právním i morálním nástupcem původní Kanalizační kanceláře současný provozovatel kanalizační sítě Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Více jak stoletý vývoj provozního orgánu zároveň ukázal stabilitu a odbornost celého profesního oboru – navzdory změnám názvů či politického vedení zůstávali v Kanceláři ti stejní profesionálové, kteří byli pro chod města nenahraditelní. Odborným vedením provedli město labyrintem století a dokázali zabezpečit jeho plynulý chod tak, aby mohlo nerušeně růst a jeho obyvatelům nehrozilo nebezpečí z epidemií nakažlivých nemocí.


Autor: Kryštof Drnek, historik PVK

Neděle: Procházka Vyšehradským hřbitovem

Včera ve 12:21

Komentované procházky hřbitovy přinášejí historické příběhy, zajímavé detaily a pohledy na architekturu a umělecká díla, která jim dodávají jedinečný charakter. V neděli 25. února v 11 hodin se projdete Vyšehradským hřbitovem.

Dálkový odečet spotřeby vody využívá stále více zákazníků PVK

Včera v 11:43

Stále více odběratelů využívá dálkové odečty spotřeby vody, jednoduchou a bezpečnou formu kontroly nad svým vodoměrem. Na konci loňského roku Pražské vodovody a kanalizace měly tímto způsobem osazeno 17 138 vodoměrů, což je meziročně nárůst o 15 procent. Přitom v roce 2012 jich bylo pouhých...

Výstava Můj svět ukazuje život v sociálně vyloučené lokalitě očima dětí

Včera v 11:19

Seznámit se základy řemesla, ale především zažít úspěch a poznat něco nového. To bylo cílem fotografických dílen obecně prospěšné společnosti Nová škola a spolku 400 ASA pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí z Krásné Lípy a Šluknovska. Čtyřiadvacet vybraných fotografií, které v rámci...

Dakar, jak ho neznáte

Včera v 09:55

Dolnopočernické informační a kulturní centrum Oáza zve 27. února od 17 hodin na talk show Dakar, jak ho neznáte. Vyprávění a zajímavosti nejen ze zákulisí, ale i nepublikované fotografie a videa přímo z dakarského konvoje.

Lidová Pašijová hra v Loretě

Včera v 09:20

Barokní průčelí Lorety, korunované věží s historicky nejstarší chrámovou zvonohrou v Evropě, bude již po třetí svědkem Ježíšova evangelijního příběhu v lidovém zpracování.

Praha 4: Přednášky pomáhají pochopit svět dětí

Včera v 07:24

Spolek Krav Maga a pořádá ve spolupráci s městskou částí Praha 4 sérii přednášek nazvaných Porozumění světu našich dětí. Cílem pěti přednášek zaměřených na prevenci a zlepšení duševního zdraví školáků je poskytnout rodičům nejen hlubší porozumění problémům, kterým jejich děti čelí, ale také...

Točenský masopust

19. února 2024 v 17:41

Točenský masopust se koná v sobotu 2. března, začíná se v 9 hodin.

Kyjský masopust 2024

19. února 2024 v 17:24

Třetí ročník Kyjského masopustu v neděli 25. února. Přijďte si připomenout tradice masopustního veselí.

Výstava pro všechny smysly

19. února 2024 ve 13:04

Do botanické zahrady v Troji se vrací Výstava pro všechny smysly. Výstava, která je vhodná i pro nevidomé a osoby s dalšími specifickými potřebami, začíná 1. března. Návštěvníci se budou moci vydat na cestu za vzácným kořením, čajem i hedvábím do dalekého Orientu.

Další články
Nahoru