dnes
Pátek - jasno
14°C
zítra
Sobota - obcasny-dest
9°C
pozítří
Neděle - zatazeno
5°C
Jaké stížnosti Pražanů loni řešil ombudsman? Vadilo jim třeba chování úřadů, hluk a úroky
Do prosince byl veřejným ochráncem práv Pavel Varvařovský. Foto: Anna Pecková

Jaké stížnosti Pražanů loni řešil ombudsman? Vadilo jim třeba chování úřadů, hluk a úroky

Postup katastrálního úřadu, umístění stavby komunikace, doprava na Spořilově. To mimo jiné loni trápilo Pražany – se stížnostmi se obrátili na úřad ombudsmana. Někteří jej kontaktovali i se záležitostmi, které nepatří do jeho kompetence: vymáhání částky za opravy v nájemním bytě či potíže s vypořádáním dědictví.

Celkem 1807 podnětů bylo ombudsmanovi doručeno za 3. čtvrtletí roku 2013. Se zprávou veřejného ochránce práv sněmovní petiční výbor seznámil zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.

Kolik stížností pocházelo od Pražanů? Tisková mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková pro server Pražský patriot uvedla, že evidenci stížností podle toho, odkud lidé jsou, nevedou. Pokusila se tedy spočítat právě ty za 3. čtvrtletí. Počet stížností lidí s pražskou adresou převyšoval 150.

„Má to ale ještě jeden háček – řada z nich je sice z Prahy, ale jejich záležitost, ve které se na ochránce obrátili, se týká jiného místa či regionu. Několik stížností nám přišlo také třeba od vězňů ve Vazební věznici Praha-Ruzyně,“ řekla.

Lidé posílají i stížnosti, které ombudsmanovi nenáleží

Hodně podnětů od lidí z Prahy se podle jejích slov týkalo záležitostí mimo působnost ochránce – například vymáhání částky za opravy v nájemním bytě, stížnost na úročení vkladů bankou, potíže s vypořádáním dědictví, stížnost na prodej obecního pozemku, stížnosti na správnost či obsah znaleckého posudku.

„Nebo šlo spíš o ověřování si správnosti svého postupu, prosby o informace k problémům, zjišťování, jaké jsou možnosti domoci se práv, co mají dělat, když nesouhlasí s rozhodnutím určitého úřadu a podobně. Šlo například o dotazy/podněty týkající se možnosti přiznání nároku na některé sociální dávky, výše důchodu a tak dále,“ řekla.

Postup katastrálního úřadu či umístění komunikace

Několik podnětů se podle ní týkalo postupu katastrálního úřadu, kde se stěžovatelům dostalo ze strany ochránce vysvětlení, co katastrální úřad rozhodl, co to pro ně znamená, jestli nedošlo k chybě při digitalizaci katastrální mapy a podobně – včetně poučení, jak by měli postupovat, pokud s rozhodnutím nesouhlasí.

ochrance-logo-nahled Stížnost jedné obyvatelky Prahy se týkala postupu úřadů při rozhodování o umístění stavby komunikace. Stěžovatelka namítala, že v rozporu s platnými právními předpisy nebyli řádně vymezeni účastníci řízení, kteří mohou být stavbou dotčeni a kteří mohou v rámci řízení uplatnit své připomínky a námitky.

„Jelikož se pochybení, která stěžovatelka uváděla, jevila jako jednoznačná, zahájil zástupce ombudsmana šetření postupu úřadů. Zatím však nebylo ukončeno,“ uvedla Hrazdílková. To je případ i dalších stížností obyvatel Prahy, které ochránce práv ve 3. čtvrtletí dostal – šetření postupu úřadů stále probíhá. Nic víc k tomu tedy zatím nelze zveřejňovat.

Ochránce práv řešil spor ohledně doplatků na léky

Ze zprávy za 3. čtvrtletí 2013 vyplývá, že ombudsman šetřil například stížnost občana ČR na postup Úřadu práce, který nepřiznal dávku mimořádné okamžité pomoci na úhradu doplatků na léky s pouhým konstatováním, že výdaje na léky jsou obsaženy v částce životního minima a je třeba je hradit z příspěvku na živobytí, který stěžovatel pobírá.

Ochránce práv dospěl k závěru, že úřad pochybil, neboť rozhodnutí o nepřiznání dávky dostatečným způsobem neodůvodnil. O záležitosti jednal se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Všichni, s výjimkou zástupců MPSV, vyjádřili přesvědčení, že situace osob v hmotné nouzi, které nemají prostředky na nezbytné doplatky za léky, je v individuálních případech řešitelná právě dávkou mimořádné okamžité pomoci. Ombudsman nemůže rozhodnout, může dát pouze doporučení.

Ombudsman se zabýval hlukem na Spořilově

Již dříve poslanci projednali zprávy veřejného ochránce práv za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013, tedy za prvního půl roku. V prvních třech měsících bylo ombudsmanovi doručeno celkem 2255 podnětů, v dalších třech 2033. Zpráva za poslední čtvrtletí teprve vzniká. Stejně jako komplexní zpráva za celý minulý rok.

kamiony-sporilov-nahled

Kamiony na Spořilově

Ombudsman se v první půlce roku zabýval například hlukem a imisemi z dopravy v okolí ulice Spořilovská v Praze 4. Stížnost podalo místní občanské sdružení. Úřad veřejného ochránce apeloval na Hygienickou stanici Hlavního města Prahy, pražský magistrát i ministerstvo dopravy, aby vyvinuly maximální úsilí k realizaci účinných protihlukových (popřípadě protiimisních) opatření.

Budou někteří lidé osvobozeni od soudních poplatků?

Poslanci se na petičním výboru věnovali i komplexní zprávě činnosti ombudsmana za rok 2012, kdy přišlo 8377 stížností. Zástupce ombudsmana Křeček uvedl, že v tomto období se úřad zabýval například sociálním bydlením, sKartou či potřebou osvobodit od soudních poplatků lidi, kteří se brání proti diskriminaci či proti vyhození z práce. Na základě tohoto podnětu má vzniknout poslanecká iniciativa.

Do prosince loňského roku byl veřejným ochráncem práv Pavel Varvařovský, který na funkci rezignoval. Nového ombudsmana bude volit Poslanecká sněmovna. Nominace navrhují prezident republiky a Senát. Miloš Zeman nominaci nabídl Křečkovi a předsedovi legislativní rady vlády Pavlu Zářeckému. Senát teprve bude rozhodovat – spekuluje se o někdejší zástupkyni prvního ombudsmana Otakara Motejla Anně Šabatové.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru