dnes
Středa - oblacno
10°C
zítra
Čtvrtek - prehanky-dest
13°C
pozítří
Pátek - obcasny-dest
13°C
Jak začít podnikat před dosažením plnoletosti? Možností je několik, ale musí být splněna řada podmínek…
Ani mladí podnikatelé se nevyhnou papírování a řadě úkolů. Ilustrační foto: Freeimages.com

Jak začít podnikat před dosažením plnoletosti? Možností je několik, ale musí být splněna řada podmínek…

Ještě vám nebylo 18 let a už máte v hlavě nápad na skvělý podnikatelský projekt? Nemusíte čekat! Připravili jsme pro článek, ve kterém vám poradíme, jak na to.

Od roku 2014 dává občanský zákoník možnost podnikat i nezletilým. Před tímto datem mohli nezletilí podnikat pouze prostřednictvím odpovědného zástupce, nyní si můžou vybrat.

Pokud vám nebylo 18, ale už byste rádi podnikali, máte tři možnosti:

a) podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce – Stanovíte si se souhlasem zákonného zástupce svého odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Ustanovení odpovědného zástupce vám musí schválit soud – uděluje souhlas k provozování daného typu živnosti i k výběru odpovědného zástupce. Následně váš zákonný zástupce na živnostenském úřadě vaším jménem ohlásí živnost nebo požádá o koncesi – musí doložit souhlas soudu a souhlas odpovědného zástupce s výkonem této funkce. Odpovědný zástupce bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Bude však odpovídat pouze vám jako podnikateli, navenek ale za vaše závazky ručit nebude. Odpovědnost za provedenou práci tedy vždy ponesete sami. Tento způsob podnikání pro vás samozřejmě znamená menší svobodu rozhodování. 

b) podnikat samostatně na základě souhlasu s výdělečnou činností podle § 33 občanského zákoníku

c) podnikat samostatně na základě přiznání svéprávnosti soudem podle § 37 občanského zákoníku

Jestli chcete podnikat samostatně, musíte se obrátit na soud. Pokud soud vašemu návrhu vyhoví, nebudete k podnikání potřebovat odpovědného zástupce a veškerá obchodní rozhodnutí můžete činit sami.

Jaké podmínky musíte splnit, pokud chcete podnikat samostatně podle § 33?

Pokud vám ještě nebylo 18 let a chcete podnikat, musíte se obrátit na soud. Aby vám soud vyhověl, musíte předložit souhlas alespoň jednoho z rodičů jako zákonných zástupců. U soudu budete také prokazovat svou celkovou vyspělost a přesvědčovat soudce o tom, že máte veškeré předpoklady a schopnosti k provozování živnosti nebo společnosti.

Předložíte tedy soudu svůj podnikatelský záměr a soudce na základě vaší výpovědi rozhodne o tom, zda dosahujete dostatečné vyspělosti a máte schopnost samostatně rozhodovat o důležitých věcech. Soud bude především poměřovat vaši psychickou vyspělost s obtížností a časovou náročností podnikání, ke kterému chcete souhlas. Pro tuto žádost není stanovena žádná spodní věková hranice, bude tedy záležet, jak soud posoudí váš konkrétní případ. Je důležité vědět, že pokud vám soud vyhoví, získáte způsobilost samostatně právně jednat pouze ve věcech souvisejících s vaším podnikáním.

Jaké podmínky musíte splnit, pokud chcete přiznat svéprávnost podle § 37?

I v tomto případě se musíte obrátit na soud. Pokud vám soud vyhoví, vaše právní způsobilost nebude omezena jenom na podnikání. Musíte ale splnit více podmínek než v případě přivolení soudu pouze k podnikání. Především vám musí být nejméně 16 let a musíte prokázat, že jste schopni se sami živit a obstarat si své záležitosti. K přivolení soudu potřebujete také souhlas zákonného zástupce.

To, že máte schopnost se samostatně živit, znamená, že dokážete pravidelně vydělávat tolik, aby vám tento příjem dostačoval alespoň na pokrytí základních životních potřeb, jako je bydlení, jídlo a oblečení.

Soud vám teoreticky může přiznat svéprávnost, i když nesplníte všechny tyto podmínky. K tomu může dojít jen z vážných důvodů ve vašem zájmu. Mohl by to být případ, kdy vám rodiče neudělí souhlas a je zde očividný konflikt mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů. Jedinou podmínkou, která musí být bezpodmínečně splněna, je osvědčení vaší schopnosti samostatně se živit a obstarat si své záležitosti.

V obou případech musíte vy nebo vaši rodiče podat návrh okresnímu soudu příslušnému podle místa vašeho bydliště. V řízení před soudem nebudete potřebovat žádného zástupce, můžete před soudem jednat samostatně. Z naší zkušenosti rozhoduje soud ve věcech týkajících se nezletilých většinou poměrně rychle.

Statistika – jak soud rozhoduje o žádostech o přiznání svéprávnosti?

Statistiky vypadají pro začínající mladé podnikatele pozitivně. Od roku 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, do konce roku 2017 bylo podáno celkem 41 žádostí o přivolení soudu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti (statistiky za rok 2018 ještě nejsou k dispozici). Soudy vyhověly 22 žádostem.

Ač se to může zdát jak malé číslo v poměru k celkovému počtu žádostí, není tomu tak. V ostatních případech žadatelé od žádosti odstoupili nebo dosáhli plnoletosti, než stihl soud o žádosti pravomocně rozhodnout. Ani v jednom případě nedošlo k odvolání souhlasu zákonným zástupcem.

 

2014

2015

2016

2017

schválení souhlasu (přivoleno)

6

5

5

6

schválení odvolání souhlasu

0

0

0

0

jiný výsledek

1

4

8

6

 Podobná situace je u žádostí o přiznání svéprávnosti. Musíme však upozornit, že ne všechny z těchto žádostí byly mířeny na získání svéprávnosti za účelem podnikání, v některých případech nezletilí chtěli získat svéprávnost např. za účelem uzavření manželství. V souhrnu bylo od roku 2014 do roku 2017 podáno celkem 153 žádostí o přiznání svéprávnosti a soudy vyhověly celkem 69 žádostem. Také může jít na první pohled o malé číslo, ale za tyto 4 roky nebylo vyhověno pouze 5 žádostem, podobně jako ve výše uvedeném případě buď nezletilí dosáhli dospělosti před rozhodnutím soudu, případně svůj návrh vzali zpět. Drtivé většině žadatelů byla tedy svéprávnost přiznána.

 

2014

2015

2016

2017

svéprávnost přiznána

16

21

16

16

svéprávnost nepřiznána

1

0

2

2

jiný výsledek

28

19

24

8

Pokud by soud nezletilému svéprávnost přesto nepřiznal, neznamená to, že nemůže podnikat. Bude ale muset podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce.

Jaká práva a povinnosti na základě souhlasu soudu získáte?

Po přivolení soudu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné výdělečné činnosti získáte způsobilost samostatně právně jednat pouze ve věcech souvisejících s vaším podnikáním. To znamená, že po přiznání svéprávnosti budete moct požádat o vydání podnikatelského oprávnění, založit společnost a spravovat její majetek a finance, pronajímat prostory k provozování své činnosti, uzavírat smlouvy, vydávat faktury a vyřizovat další záležitosti, které s podnikáním souvisejí, na druhou stranu budete mít povinnost platit daně. Budete také nést plnou odpovědnost za své dluhy vzniklé v souvislosti s provozováním Vašeho podnikání, např. budete odpovědní za placení daní, důchodového a zdravotního pojištění apod.

Pokud vám soud přizná svéprávnost, Vaše způsobilost nebude omezena pouze na podnikání. Budete v téměř stejné pozici jako každý osmnáctiletý člověk – budete si moci například také koupit auto, pronajmout byt, nebo uzavřít manželství.

Jste rodič a vaše dítě chce podnikat?

Ať už vaše dítě požádá soud o souhlas s podnikáním nebo o přiznání svéprávnosti, bude potřebovat váš souhlas jako zákonného zástupce. Rodiče často znají své děti nejlépe a představují tedy jakousi první „instanci“ v jejich cestě za přiznáním svéprávnosti a podnikáním.

Zákon vychází z toho, že mezi nezletilým dítětem a jeho zákonným zástupcem má ohledně návrhu panovat shoda. V ideálním případě souhlas poskytnou oba rodiče, ale soudu bude stačit souhlas jenom jednoho z nich. Důležité je, aby druhý rodič nebyl výslovně proti. Soud bude případně zjišťovat, z jakého důvodu nechce souhlas udělit druhý z rodičů a zda je tento důvod oprávněný. Konkrétní postup soudu bude vždy záležet na konkrétních okolnostech toho kterého případu.

Největším rizikem mladého podnikatele je odpovědnost za případné dluhy, které z podnikání mohou vzniknout. Pokud nezletilý podniká na základě souhlasu rodičů a přivolení soudu a rodiče by v průběhu jeho podnikání dospěli např. k názoru, že podnikání je pro jejich dítě příliš rizikové, můžou svůj souhlas omezit nebo odvolat. Musí ale počítat s tím, že budou znovu potřebovat přivolení soudu, který bude posuzovat jejich důvody.

Zajímavosti na závěr

Měli byste vědět, že nezletilý se udělením souhlasu k podnikání stává způsobilým pouze pro oblast samostatného provozování podnikání. Ve všech dalších oblastech je na mladého podnikatele nadále pohlíženo jako na nezletilého.

Pokud byla nezletilému přiznána svéprávnost, získá tím více práv i mimo oblast podnikání – ale pouze co se týká soukromého práva. Svéprávnost nemá vliv na věkové hranice stanovené veřejným právem.

To znamená, že ani v jednom případě však až do dovršení 18 let nesmíte pít alkohol, udělat si řidičský průkaz a ani nezískáváte volební právo. Přiznání svéprávnosti nemá také vliv na trestněprávní odpovědnost. Můžete si ale sami psát omluvenky do školy.


Autor: Mgr. Iva Čípová, advokátní koncipient (MACEK.LEGAL)

Praha 15 přerušila poskytování právních konzultací

19. října 2020 v 07:08

S ohledem na stávající epidemiologický stav je poskytování právních konzultací v právní poradně na ÚMČ Praha 15, ve dnech úterý a čtvrtek přerušeno do 2. listopadu 2020.

Praha 13: Právní poradna zdarma

10. října 2020 v 07:45

Rady v oblastech rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti dostanou zdarma obyvatelé Prahy 13.

Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

18. září 2020 v 07:08

Senioři a matky samoživitelky Prahy 15 se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici na radnici každou středu od 9 hodin.

Praha 15: Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

10. srpna 2020 v 15:27

Senioři a matky samoživitelky se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici každou středu od 9 hodin.

Jak funguje úschova kupní ceny a proč je důležitá?

30. července 2020 v 11:29

Při uzavírání kupní smlouvy na nemovitost je nezbytná úschova kupní ceny. Úschova oběma smluvním stranám, tedy jak prodávajícímu, tak kupujícímu, zaručí, že se peníze dostanou ve správném okamžiku do správných rukou.

Novela občanského zákoníku upravuje práva pronajímatelů bytů i mění povinnost předkupního práva

9. července 2020 v 09:36

První červencový den vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která upravuje práva pronajímatelů bytů i mění povinnost předkupního práva, které se defacto ruší, kromě uvedených výjimek. Novela se dále dotýká i bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků...

Právní poradna Prahy 13 zdarma

8. července 2020 v 07:22

Základní právní poradenství zdarma nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci.

Další články
Nahoru