dnes
Sobota - zatazeno
2°C
zítra
Neděle - snih
1°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
-1°C
Pražská politika

Ivan Solil: Lidé obtěžovaní buskingem byli vyslyšeni

Pro 29, proti 0, zdržel se 0. Takto jednoznačné bylo včerejší hlasování k návrhu usnesení, které radní Ivan Solil předložil coby výsledek hledání řešení problémů spojených s pouliční veřejnou produkcí – tedy Buskingem.

Jedná se o případy, kdy busking ani busker nenesou prvky zvláštního užívání pozemní komunikace (například jeden busker na pěší zóně, který absenci obecenstva nahrazuje hlasitostí projevu).

Návrh usnesení se opírá o zkušenosti, znalosti stanovisek Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva dopravy a zohledňuje reálný stav i problémy s buskingem spojené.

Ačkoliv hlasování vypadá jednoznačně, délka diskuze atakovala dvě hodiny. Důvodem byly různé návrhy na vylepšení usnesení. Za všechny lze uvést návrh, aby buskeři dostávali povolení v podobě povolenek denně vydávaných na úřadě tak, jako je tomu v jiných západních městech.

Stanovisko magistrátu, že busking není zvláštním užívání komunikace tento návrh činní nereálným, stejně jako další návrhy na vylepšení. Dávat povolení na něco, co podle magistrátu nepotřebuje povolení, není návrh z kategorie šťastných a je předem odsouzen k neúspěchu.

„Můj návrh zohledňuje všechna stanoviska dotčených institucí. Rovněž umožňuje magistrátu, aby na svém stanovisku mohl setrvat. Rozšířením míst, kde se hudební busking nesmí provádět, by však mělo dojít ke kýženému výsledku. Tedy, že Praha 1 dostane účinný nástroj, jak problémy spojené s obtěžující formou buskingu řešit,“ uvedl předkladatel a radní pro oblast veřejného pořádku Ivan Solil (ČSSD) a dodává: „Například denní povolenky by se mi také velmi líbily. Ale protože znám stanovisko Magistrátu, vím, že to není reálné. A předkládat něco o čem jsem přesvědčen, že stejně neprojde, řešení nepřinese.“

Nové lokality byly vybrány na základě oprávněných stížností, místních šetření i zkušeností Městské policie Praha 1.

 


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru