dnes
Středa - zatazeno
4°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
8°C
pozítří
Pátek - snih-dest
3°C
Pražská politika

Hospodaření Prahy skončilo za 1. čtvrtletí přebytkem 3,1 miliardy korun

Hlavní město Praha jako celek, tedy obec i kraj současně, hospodařilo v 1. čtvrtletí roku 2016 s přebytkem 3,1 miliardy korun. Největší objem příjmů hlavního města tvoří daně, největší podíl na výdajích mají kapitoly dopravy a školství, mládeže a sportu. 

V prvním čtvrtletí Praha hospodařila s celkovými příjmy ve výši 15,6 mld. korun, na této částce se výnosy z daní podílely 69 procenty. Meziročně daňové příjmy vzrostly o 1,7 mld. korun. Nejvýznamnější část těchto příjmů pak tvoří daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických a právnických osob.

Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku, byly k 31. březnu 2016 čerpány v celkové výši 12,5 mld. korun. Nejvíce bylo čerpáno v kapitole 04 – Školství, mládež a sport – 4,3 mld. korun a kapitola 03 – Doprava – 4,2 mld. korun. Z celkové částky 12,5 mld. korun bylo 11,4 miliardy korun vynaloženo na běžné výdaje a 1,2 mld. korun na kapitálové výdaje.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru