Dnes Pondělí - obcasny-dest 4°C
Zítra Úterý - obcasny-dest 5°C
Úterý 29. 11. 2022
Svátek má Zina
Advent v Praze
Tipy na adventní akce v metropoli
Politika

Hlavní město se dohodlo s kongregací školských sester. Provoz školy pro sluchově postižené již není ohrožen

Radní hlavního města dnes schválili nové znění nájemní smlouvy mezi Českou provincií Kongregace Školských sester de Notre Dame a hlavním městem Prahou, jejímž předmětem je pronájem prostor v Ječné ulici pro městem zřizovanou školu pro sluchově postižené. Provoz školy, nabízející neslyšícím vzdělávání v několika stupních, tak není nadále ohrožen. 

Hlavní město se díky dnešnímu rozhodnutí městských radních po bezmála třech letech definitivně dohodlo s kongregací školských sester na uzavření nové nájemní smlouvy od května 2017. Provoz vzdělávacího zařízení pro neslyšící v budově v Ječné ulici tak bude pokračovat po dobu dalších minimálně šestnácti let.

Jednání o podmínkách nové nájemní smlouvy byla zahájena už v roce 2014 z popudu samotné školy i kongregace školských sester. Původní nájemní smlouva mezi kongregací a hlavním městem byla uzavřena v roce 1992 a již neodpovídala platnému právnímu řádu, což v mnoha ohledech znesnadňovalo škole situaci při řešení běžných záležitostí provozu. Pronajímatel navíc dlouhodobě požadoval zvýšení nájemného, které bylo naposledy upraveno v roce 1996, a hrozil soudním řízením.

Nájemné, stanovené na základě znaleckého posudku, nově činí celkem 8 milionů korun ročně a pronajímatel je oprávněn jej od roku 2018 navyšovat o míru inflace.

Na druhé straně se pronajímatel zavázal, že provede v každém roce na své náklady opravy, rekonstrukce a úpravy budovy, a to každoročně minimálně ve výši 75 % ročního nájemného po zdanění – včetně oprav a údržby technických zařízení.

V současnosti je speciální škola komplexem škol pro sluchově postižené, poskytuje vzdělávání od předškolního až po středoškolské. Má školní družinu, vlastní školní jídelnu zajišťující jídlo pětkrát denně i internát pro děti a žáky dojíždějící z celé České republiky. Je zde i sídlo speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené, které poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s poruchou komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy řeči.


Praha 13: Mimořádné dotace pro kluby, spolky a volnočasové organizace

21. listopadu 2022 v 19:15

Rada městské části Praha 13 dnes odsouhlasila poskytnutí dotací na provozní výdaje sportovním klubům, kulturním spolkům a dalším volnočasovým organizacím v celkové výši 750 tisíc korun. Registrovaným organizacím, které pořádají aktivity pro občany Prahy 13, nabízí radnice pomoc formou mimořádné...

Další články
Nahoru