dnes
Úterý - obcasny-dest
5°C
zítra
Středa - obcasny-dest
4°C
pozítří
Čtvrtek - skorojasno
1°C
Pražská politika

Granty pro oblast protidrogové politiky

Rada hl. m. Prahy schválila návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro program Protidrogová politika v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb (GPAS) pro rok 2017.  Tisk předložil radní hl. m. Prahy Radek Lacko. 

V rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 je pro financování grantů v oblasti adiktologických služeb vyčleněna částka 45 000 000 korun. V rámci této částky je zahrnuta i částka 29 350 000 korun, která je určena na poskytnutí dotací projektům, které byly v minulosti zařazeny do systému čtyřletého financování.

Zbývající částka, 15 650 000 korun, je určena pro financování projektů předkládaných v rámci GPAS v roce 2017.

„Fenomén závislosti na drogách nelze podceňovat, zejména v Praze se stále jedná o vážný problém. Důležité je působit už v rámci primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. To se nám poměrně daří a věřím tomu, že podporované programy a odsouhlasené granty významně obohatí protidrogovou politiku hlavního města Prahy, přičemž výsledkem budou uspokojivé statistiky počtu závislých a vyléčených,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko.

V rámci GPAS byly přijímány žádosti o dotaci na realizaci služeb či projektů, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změnu životního stylu u uživatelů drog, léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky a minimalizace zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užívání návykových látek. Celkem bylo přijato 44 žádostí o dotaci od 15 organizací.

V rámci GPAS jsou podporovány tyto typy programů:
kontaktní a poradenské služby
terénní programy
léčba – ambulantní a lůžková léčba
substituční léčba
stacionární programy
rezidenční péče v terapeutických komunitách
ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních programů)
služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě
detoxikace, detoxifikace
projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti; projekty doplňkové, které nepodléhají povinnosti certifikace.


Další články
Nahoru