dnes
Čtvrtek - jasno
7°C
zítra
Pátek - snih-dest
3°C
pozítří
Sobota - snih
2°C
Pražská politika

Dohoda Rady hlavního města Prahy s Ministerstvem životního prostředí

Rada hlavního města Prahy na svém jednání dne 3. 6. 2014 schválila Dohodu s Ministerstvem životního prostředí o společném postupu v oblasti životního prostředí. Předmětem dohody je spolupráce při realizaci kroků vedoucích ke snížení znečištění ovzduší na území hlavního města Prahy, zejména znečištění pocházejícího z provozu silničních motorových vozidel. 

Hlavním cílem dohody je spolupráce při tvorbě dotačního titulu na podporu opatření, která snižují znečištění ovzduší a která zároveň souvisejí se záměrem vyhlášení nízkoemisní zóny. Tento dotační titul bude otevřen pro všechny obce vyhlašující nízkoemisní zónu, včetně Prahy, která vyhlášení plánuje ještě v roce 2014. Účinnost vyhlášky, tedy zavedení nízkoemisní zóny, je pak dle zákona o ochraně ovzduší stanovena nejdříve 12 měsíců po jejím vyhlášení.

Předpokládá se, že podporovaná opatření na území Prahy budou financována jak ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, tak hlavního města Prahy.

Tato opatření budou vycházet z koncepčních materiálů Ministerstva životního prostředí a obce, která bude spolupracovat na vyvedení nejvíce znečišťujících mobilních zdrojů z hustě obydlených oblastí.

Slavnostní podpis dohody za účasti ministra životního prostředí a primátora hl. m. Prahy se uskuteční v 2. polovině června 2014.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru