dnes
Pátek - jasno
5°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
3°C
pozítří
Neděle - prehanky-snih
3°C
Povodně 2013

Dodávka vody v Praze není ohrožena, v provozu je i ÚČOV

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) pokračují v odčerpávání vody z kanalizace, v provozu je veškerá čerpací technika, jsou uzavřeny všechny klapky na stokové síti a hradidlové komory.

Problémy se mohou objevit na okrajích Prahy, např. V Radotíně, kde díky výpadku elektřiny nefunguje čerpací stanice na kanalizaci, voda se odčerpává na pěti místech. Podobně lokálně dochází k výtoku vody z kanalizace např. v Bubenči.
Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Bubenči je v plném provozu a všechny odpadní vody jsou řádně čištěny. Vyčištěná voda je přečerpávána do Vltavy. PVK neočekávají přerušení provozu na ÚČOV. Také dodávka vody je plynulá a v plném provozu jsou obě úpravny vody Želivka a Káraný.

Dodávaná voda splňuje limity dané vyhláškou MZd.ČR a z preventivních důvodů bylo na úpravnách vody zvýšeno chlorování pitné vody. Byla také zvýšena kontrola kvality vody.  Úpravna vody Káraný jede na běžný výkon 1000 l/s, byly zde uzavřeny jednotlivé studně, jímací řad Polabsko a Zahrádky, atd., přesto nebyla dodávka vody z Káraného omezena.
PVK provádějí veškerá opatření k ochraně majetku a minimalizaci škod, byla např. z ÚČOV přemístěna laboratorní přístrojová technika, auta atd.


Praha si připomíná smutné výročí: na město se valila povodňová vlna, Karlův most nevydržel

2. září 2013 v 09:16

Jedna z největších povodní postihla Prahu na začátku září roku 1890. Silně pršelo od prvního zářijového dne a lijáky trvaly v kuse čtyři dny. Voda se vylila z břehů a zaplavila zhruba třetinu Prahy. Naplaveniny vážně poškodily symbol města – Karlův most.

Další články
Nahoru