dnes
Sobota - prehanky-snih
2°C
zítra
Neděle - snih
0°C
pozítří
Pondělí - snih
0°C
Do plánované rekonstrukce Vinohradské ulice se Praze 2 podařilo prosadit jen některé požadavky
Pražská politikaKomerční sdělení
Součástí rekonstrukce Vinohradské ulice bude i oprava tramvajové trati. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Do plánované rekonstrukce Vinohradské ulice se Praze 2 podařilo prosadit jen některé požadavky

Metropole nedávno odtajnila základní rysy rozsáhlé rekonstrukce Vinohradské ulice, která bude stát přes půl miliardy korun. Část důležité komunikace vede územím Prahy 2. Jak je městská část (ne)spokojena s obrysy rekonstrukce? Prosadila si požadavky, které k její podobě má? Na tyto a další otázky odpovídal Václav Vondrášek, zástupce starostky pro oblast výstavby, územního rozvoje a životního prostředí.

Potřebuje Vinohradská ulice zásadní rekonstrukci?
Vinohradská ulice zásadnější rekonstrukci nepochybně potřebuje. Celá věc je vyvolána plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati. Pro město je výhodnější zároveň provést opravy inženýrských sítí, chodníků a vozovek spolu s vylepšením špatně fungujících záležitostí, například bezbariérovosti, než posléze ulici znovu rozkopávat. Obecnou potřebou je přizpůsobit ulici životu občanů, což je módní nazývat humanizací.

Předpokládané zahájení rekonstrukce ulice je v druhé polovině roku 2018, její dokončení je plánováno do konce roku 2020. Celkové náklady rekonstrukce trati a ulice se pohybují v rozmezí 548 až 610 milionů korun. Máte k některému z těchto číselných údajů výhrady?
Zatím jde o odborné odhady, k jejichž hodnocení nemá Praha 2 podklady. Proto je nemůže komentovat. Nejprve bude třeba vypracovat podrobnější plány a navrhnout rozpočet. Praha 2 je nejmenší z 22 městských částí. Přitom je nejhustěji zalidněná a nejvíce zatížená extrémní dopravou. Je rozdělena „dálnicemi“ jak v severojižním tak západovýchodním směru. Pro občany Prahy 2 je podstatnější, co rekonstrukce přinese občanům.

vondrasek-vaclav-1-nahled

Ing. arch. Václav Vondrášek

Koncepční studii rekonstrukce vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Byly požadavky Prahy 2 do studie zakomponovány? Rozchází se představy městské části a metropole na průběh a plánovanou výslednou podobu ulice po rekonstrukci?
IPR záměr rekonstrukce konzultoval s občany na několika setkáních. Rozpracovanou studii pak IPR projednal s Prahou 2. Mnohé požadavky Prahy 2 byly do studie zakomponovány, některé nikoli. Nepodařilo se například prosadit vložení další tramvajové zastávky do úseku mezi Jiřího z Poděbrad a Vinohradskou tržnicí, když tato zastávka bude posunuta k Sázavské ulici ve vazbě na plánovaný výstup z metra „D“. Vzdálenost zastávek bude na mezi únosnosti. Nepodařilo se do stavby zahrnout posun zastávky autobusů v Italské ulici do kontaktu s tramvajovými zastávkami na Vinohradské.

A co se podařilo „dvojce“ prosadit?
Rozšíření stavby o úsek mezi Legerovou a Španělskou ulicí včetně zřízení bezbariérové tramvajové zastávky „Muzeum“ a provedení úrovňového přechodu přes Legerovu, který původně stavba neměla obsahovat. Parkovací místa na Vinohradské, které bylo třeba v jednotlivých případech zrušit, byla nahrazena v dosud nevyužitém pruhu a části chodníku přilehlé Šumavské ulice.

IPR dokončil studii se dvěma variantami řešení, které se lišily hlavně uspořádáním tramvajových zastávek. Praha 2 požadovala, aby Radě hl. m. Prahy byla předložena jen ta varianta, kterou jsme odsouhlasili. Zatím jsme nedostali informace, jak to dopadlo.

IPR tvrdí, že při tvorbě studie se ptal na názor místních, čeho si váží, co jim znepříjemňuje život, co by chtěli zlepšit. Jakou máte od místních na plán rekonstrukce odezvu?
Jak jsem již řekl, IPR uspořádal několik setkání s občany a posbíral jejich návrhy. Ačkoli v Praze 2 má nemalé zastoupení generace starších občanů, setkání se většinou zúčastnila mladší generace, například cyklisté. Schválenou studii Praha 2 zatím neobdržela, a tudíž ji občanům nemohla předvést.

Chystá městská část místní do debaty o takto velkém projektu sama ze své iniciativy nějak zapojit?
Městská část už se do debaty již zapojila. Není však projektantem, ani investorem akce. Bude samozřejmě požadovat, aby dokumentace stavby byla s občany projednána, a pokusí se k tomu přispět. Pro takovou záležitost má město v rámci své příspěvkové organizace IPR celé oddělení participace.

Jak hodnotíte opravu tramvajové trati, která by měla v rámci rekonstrukce Vinohradské ulice proběhnout? Náměstkyně pražské primátorky Petr Kolínská zmínila například nové uspořádání zastávek, vybudování nových přechodů a zajištění větší bezbariérovosti…
Opravovat tramvajové tratě je nutnost. Pokud se otázkou myslí změna v uspořádání zastávek včetně jejich bezbariérovosti, tak dojde ke zlepšení s výjimkou shora zmíněné vzdálenosti mezi zastávkami Jiřího z Poděbrad a Vinohradskou tržnicí.

Počítá se s vysazením 85 nových stromů. Souhlasíte, že Vinohradská ulice potřebuje více zeleně, nebo by naopak více stromů mohlo v konečném důsledku tomuto prostoru spíše uškodit?
Vinohrady v Praze 2 oplývají uliční i parkovou zelení. Pokud v některých ulicích stromy chybí, tak je to vesměs z důvodu kolize s množstvím inženýrských sítí, které se často ani jinam nevejdou. Studie na území Prahy 2 počet stromů prakticky nemění. Na Vinohradské přes apel Prahy 2 město bohužel již delší dobu odmítá průběžnou dosadbu stromů za uhynulé (stromy v šesti rabátkách ze 199).

V návrhu studie zůstávají rabátka pro stromy v původní poloze. Přitom při stavbě lze stromy dobře ochránit a nemělo by se čekat řadu let na budoucí rekonstrukci. V paralelním úseku podél sadů Svatopluka Čecha se konzultovala případná záměna stromořadí v chodníku za cyklistickou stezku. Navrženo a odsouhlaseno je ale zachování stromořadí.

Předpokládá se, že rekonstrukce tramvajové tratě proběhne v jedné, maximálně dvou fázích. Souhlasíte, že to je dobrý nápad?
Z dopravního hlediska je smysluplné, když stavba tramvajové tratě proběhne naráz v ucelených provozuschopných úsecích např. mezi Legerovou a Jičínskou ulicí. Horší je to s rekonstrukcí chodníků, vozovek a inženýrských sítí, kde rozkopat tak dlouhý úsek naráz by bylo obrovským zásahem do života města. Předpokládáme, že postup výstavby bude muset být ještě důkladně konzultován. 


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru