Dnes Neděle - oblacno 8°C
Zítra Pondělí - oblacno 7°C
Neděle 21. 4. 2024
Svátek má Alexandra
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Dětí a mladistvých s psychickými problémy přibývá, VFN rozšířila péči
Všeobecná fakultní nemocnice. Foto: Lucie Rychlá

Dětí a mladistvých s psychickými problémy přibývá, VFN rozšířila péči

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přistoupila k rozšíření psychiatrické péče o mladistvé. Rozšířila multidisciplinární týmy, zkvalitnila ambulantní péči, zavedla terapie hrou i moderní terapeutické a edukační aktivity, vybudovala a vybavila dvě unikátní terapeutické zahrady nebo posílila informovanost rodičů. Novináře o tom informovali odborníci VFN.  

Současný nápor na psychiatrické a psychologické služby je zcela mimořádný a celý systém zažívá krizi. Péče o duševně nemocné děti a dospívající vyžaduje další navýšení kapacit v rámci psychiatrické péče a zapojení moderních přístupů v léčbě. 

„Duševní zdraví dětí se bezpochyby zhoršuje v důsledku řady faktorů. Mezi ně patří řada problematických sociopolitických jevů, jako byl covid, ekonomická krize, migrace a další. Jako velmi podstatný faktor je nutné zmínit i rozvoj multimediálních technologií a sociálních sítí,“ sdělil Radek Ptáček, klinický psycholog 1. LF UK a VFN. 

V současné době poskytuje Centrum dorostové a vývojové psychiatrie na Psychiatrické klinice především denní terapeutický program v rámci Denního stacionáře pro adolescenty, který je u nás ojedinělým zařízením pro diagnostiku a léčbu psychických poruch dospívajících. 

Ambulantní část centra zajištuje propuštěným pacientům ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči. Multioborový tým odborníků složený nejen z psychiatrů a psychologů, ale i sociálních pracovníků, pedagogů, adiktologů, všeobecné psychiatrické sestry, nutričních terapeutů, ergoterapeutů a dalších se zde věnuje léčbě poruch v období dospívání, jako jsou poruchy emoční, adaptační, psychosomatické, neurotické, poruchy příjmu potravy a postcovidové následky.

„Díky rozšířenému týmu zdravotníků a multidisciplinárnímu přístupu jsme získali možnost přizpůsobit program individuálním potřebám dospívajících a naplnili cíle nabízených aktivizačních programů, jako jsou obnovení, udržení a zlepšení sociálních vztahů, zlepšení výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení psychického stavu klientů,“ uvedla Eva Kitzlerová, primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Došlo k rozšíření programu denního stacionáře a otevření skupiny pro adolescenty s poruchou příjmu potravy. „Součástí aktivit jsou lekce jógy pod vedením lektora a další pohybové aktivity pod vedením fyzioterapeuta, dále ergoterapie, arteterapie, canisterapie a další terapie specificky zaměřené na tuto diagnostickou skupinu. Jde například o tvorbu potravinové pyramidy, fakt board – plánování jídelníčku, jeho prezentace, hodnocení terapeuta a skupiny nebo obstarání potřeb pro nácvik stolování,“ zmínila spektrum možností primářka Kitzlerová. 

Dále dodala, že v upravených prostorách stacionáře i ambulance probíhá terapie včetně možnosti účasti rodiny a dalších pečujících, skupiny adiktologa, nutričního terapeuta, tematické edukační skupiny se zaměřením na spánkovou hygienu, zdravý životní styl i rodinnou terapii.

„V současné době pozorujeme naprosto nedostatečnou kapacitu v oblasti psychiatricko-psychologických služeb pro děti a mladistvé. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v tomto smyslu reaguje na skutečnou potřebu. Dorostový stacionář je tedy významným přínosem,“ ocenil jeho fungování Radek Ptáček. 

Do denního stacionáře docházejí po dobu osmi týdnů pacienti ve věku 14 až 19 let. Pobyt je pak možné opakovat znovu po roce. „Základním předpokladem pro vstup do stacionáře je motivace dospívajícího na sobě terapeuticky pracovat v rámci programu. Dále je nezbytné, aby stupeň psychického onemocnění byl zvládnutelný v ambulantní péči,“ uvedla Tereza Podávková, psycholožka a koordinátorka Denního stacionáře pro adolescenty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. 

Do Denního stacionáře pro adolescenty nelze přijmout dospívající, kteří aktivně užívají návykové látky nebo jsou ohroženi vysokým rizikem sebevraždy. Mezi další kontraindikace pro vstup do stacionáře patří mentální retardace, poruchy autistického spektra či psychotické poruchy. 

„Pokud má pacient zájem účastnit se psychoterapeutického programu Denního stacionáře pro adolescenty, pak je nutné, aby jeho zákonný zástupce v případě nezletilého pacienta zaslal zprávu s popisem obtíží potomka a přiložil zprávu od ambulantního psychiatra, propouštěcí zprávu z hospitalizace či zprávu z psychologického vyšetření,“ upřesnila Podávková.

Funkční a moderní zařízení s pomůckami pro kreativní činnosti zde vytváří motivující prostředí. „Stacionář je vybaven například kartami emocí, pomůckami pro multismyslovou terapii, arteterapii, relaxačními pomůckami, včetně sedacích vaků. Pro nácvik sociálních dovedností slouží pomůcky, při nichž si pacienti trénují stolování, domácí vaření, třídění odpadu, v rámci odpočinkových aktivit mají k dispozici nástroje k muzikoterapii a deskové hry,“ doplnila Zuzana Fišarová, vrchní sestra Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

V rámci zdokonalení stávajících terapeutických a sociálně rehabilitačních metod přistoupila VFN ke kompletní rekonstrukci, obnově a vybavení dvou zahrad v areálu Psychiatrické kliniky – sportovně terapeuticko relaxační zahrady a zahrady s implementací venkovní učebny. 

„Ve sportovně terapeuticko relaxační zahradě nacvičujeme praktické dovednosti v reálném prostředí. Procvičujeme sociální návyky, klienti se věnují zahradnickým pracem, zalévání, hrabání, poznávání rostlin a stromů. Součástí zahrady je i ohniště používané při terapeutických aktivitách a nácviku stolování v přírodě. Dále bylo pořízeno vybavení pro relaxační, herní a pohybové aktivity,“ popsala primářka Eva Kitzlerová s tím, že druhou zahradu využívají terapeuti především pro výuku a realizaci uzavřených skupinových aktivit, jako jsou psychoterapie, muzikoterapie, psychogymnastika a canisterapie. 

„Environmentální terapie působí na rozumovou, citovou i volně aktivní složku osobnosti člověka, rozvíjí dovednosti i komunikaci. Její součástí je právě údržba zeleně nebo sázení květin a péče o ně,“ doplnila program v terapeutických zahradách primářka Kitzlerová.


Autor: Lucie Rychlá

Celostátní kolo Zeměpisné olympiády opět po roce na Albertově

Včera ve 13:09

Ve školním roce 2023/2024 se koná již 26. ročník Zeměpisné olympiády, soutěže pro nadané žáky v zeměpise (geografii). Ve dnech 25. a 26. dubna se pak v prostorách Přírodovědecké fakulty UK na Albertově uskuteční celostátní kolo soutěže, ve kterém se úspěšní řešitelé krajských kol se utkají...

V Praze 4 otevřeli Doupě, klub bude pomáhat dětem a mladistvým

14. dubna 2024 v 08:46

Praha 4 má nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Doupě. Klub s nízkým prahem znamená, že je otevřen dětem a mládeži bez nutnosti udávat jméno, věk, adresu či jiné osobní údaje. Pomáhat bude hlavně dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací...

Program Šestka táborová vstoupil do dalšího ročníku

4. dubna 2024 v 09:47

I v letošním roce podpoří Praha 6 rodiny s dětmi v tradičním programu Aktivní město – Šestka táborová. Program byl zahájen 1. dubna. Na prázdninové pobyty dětí ve věku 3 až 18 let na letních táborech, pobytových, příměstských nebo sportovních soustředěních, získají rodiče od radnice městské části...

Diakonie Praha odhaluje životy lidí s autismem

31. března 2024 ve 21:11

Na 2. dubna připadá každoročně Světový den porozumění autismu. Diakonie Praha k této příležitosti spouští osvětovou kampaň o životě lidí s autismem a chováním náročným na péči. Skrze výstavu fotografií a audio příběhy chce přiblížit široké veřejnosti, jak mohou lidé s tímto typem postižení vnímat...

Čapadlo u Hollaru nabídne pivnici, kavárnu, bary i cvičení jógy

29. března 2024 v 06:28

Novým provozovatelem čapadla u Hollaru v Praze 1 je od března Robert Koura, šéfkuchař pražské restaurace U Pinkasů. Zónu kolem čapadla se svým týmem upravil a pokud tomu bude přát počasí, v polovině dubna by ho rád zpřístupnil veřejnosti.

Další články
Nahoru