dnes
Pátek - zatazeno
1°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
2°C
pozítří
Neděle - snih
1°C
Pražská politika

Dary nemocnicím pomohou lidem bez domova

Nemocnice zaznamenávají zvýšený počet ošetřených lidí bez přístřeší, kteří žijí dlouhodobě na ulici. Pro péči o tyto osoby proto rada hl. M. Prahy poskytne vybraným nemocničním zařízením finanční dar z rozpočtu běžných výdajů ve výši 200 000 korun.

„Lidé, kteří se na ulici pohybují, netrpí pouze absencí domova. V první řadě nejsou schopni uspokojit své nejzákladnější životní potřeby a v důsledku toho se často nachází ve velmi špatném a zanedbaném stavu, postrádají doklady totožnosti a zejména pak jakékoliv peněžní prostředky. Finanční částka proto bude vynaložena na zajištění nezbytných potřeb pro tyto jedince v případě, že si jejich stav vyžádá hospitalizaci. Podle našich poznatků a zkušeností jsme jako adekvátní stanovili tuto částku na 200 tisíc korun,"uvádí Martin Dlouhý, radní pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení.

Finanční dar bude konkrétně použit na nákup jednorázových hygienických potřeb, prostředků pro likvidaci hmyzu, nákup jednorázových prostěradel, dek, polštářů a povlaků, střihacích strojů, teplého ošacení, obuvi či jednorázových příborů.

Jak současně uvedl radní Dlouhý, dar 200 000 Kč obdrží všechny nemocnice, které o jeho poskytnutí požádaly. Jedná se o Thomayerovu nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Psychiatrickou nemocnici Bohnice, Nemocnici Na Františku a Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru