dnes
Pondělí - obcasny-dest
18°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
18°C
pozítří
Středa - jasno
23°C
Koronavirus

COVID-19 neohrožuje dodávky pitné vody a energií

Společnosti ze skupiny Veolia v České republice jsou v pohotovosti již od konce února a v posledních dvou týdnech zavedly celou řadu opatření, v souvislosti se zhoršující se situaci s nákazou virem COVID-19, včetně svolání krizových štábů.

Opatření jsou plně v souladu s vládou vyhlášeným nouzovým stavem a opatřením ve formě zákazu volného pohybu osob na území České republiky. Bezpečná dodávka pitné vody i energií je zajištěna, jakýkoli výpadek je prakticky vyloučen.

Veolia je připravena i na situaci, kdy bude přibývat nemocných a to i mezi zaměstnanci společnosti.

„Máme aktivované plány pro provoz v krizových situacích i svolané krizové štáby ve všech regionech a společnostech. Prioritou je nejen zajištění dodávky pitné vody a energií, ale i bezpečnost pro naše zaměstnance.  Naše zákaznická centra jsou proto uzavřená a zaměstnance, kteří pracují v terénu, jsme vybavili osobními ochrannými pomůckami. Směny jsou naplánované tak, aby se mezi sebou nepotkávaly, omezili jsme na minimum vstupy do kanalizací, dezinfikujeme kanceláře,“ vyjmenovává některá z přijatých opatření Martin Bernard, provozní ředitel skupiny Veolia v České republice s tím, že je zajištěna výroba pitné vody i dodávka energií ve všech lokalitách bez omezení.

Omezeny nebo úplně zastaveny naopak byly ostatní činnosti, jako například preventivní čištění kanalizací nebo výměny vodoměrů. A v maximální možné míře je podporována práce z domova.

Společnosti skupiny Veolia neevidují žádného nakaženého zaměstnance. Přijatá opatření jsou ovšem nastavena tak, že dodávka pitné vody nebo energií bude zajištěna i v případě, kdy bude stoupat počet nemocných, a to i mezi zaměstnanci společnosti. V případě vody pomohou i nadregionální dispečinky, které Veolia postupně vybudovala v Praze, Kladně a Hradci Králové a Zlíně.

„Tyto moderní dispečinky umožňují řídit dodávku pitné vody a sledovat bezchybný chod všech zařízení a správně vyhodnocovat kritické situace, i navrhovat potřebná opatření k nápravě. Tyto dispečinky můžeme řídit dálkově, například z domova.“ říká Martin Bernard.

Ohrožena není ani kvalita vody
COVID-19 je citlivý na obecně používané preparáty na chlorové bázi a nemá šanci přežít ve vodovodu. Není tedy třeba se obávat kohoutkové vody. Z preventivních důvodů a na doporučení Státního zdravotního ústavu i Krajské hygienické stanice v Praze byly zvýšeny dávky chloru při čistění vnitřních komor vodojemů o 50 %.

Krizové plány platí i pro laboratoře. Skupina Veolia používá rychle analytické metody pro mikrobiologické analýzy pitné vody opouštějící úpravny a pro monitoring kvality pitné vody v síti. Úpravny a sítě jsou vybaveny velmi citlivými on-line analyzátory, které odhalí i sebemenší odchylku kvality vůči kvalitě standardní. Informace z těchto přístrojů jsou neustále přenášeny na centrální dispečinky, které fungují 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Skupina Veolia Česká republika zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody pro více než 3,5 miliónů obyvatel a je zároveň dodavatelem tepla pro více než 325 tisíc domácností, ale i pro řadu zdravotnických zařízení a průmyslových klientů, kterým dodává i chlad, elektřinu a další energetické komodity.


V Praze 13 se sešel Krizový štáb

28. července 2020 v 09:04

Na základě aktuálního vývoje epidemiologické situace v souvislosti s nemocí Covid-19 se včera sešel Krizový štáb MČ Praha 13, aby projednal mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR platná od 27. července a také nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 4, 5 a 6/2020 (viz...

Další články
Nahoru