Dnes Neděle - polojasno 19°C
Zítra Pondělí - jasno 24°C
Neděle 13. 6. 2021
Svátek má Antonín
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
CLIL na Gymnáziu Thomase Manna. Škola chce zapojit německý jazyk do většiny vyučovacích hodin
ZpravodajstvíKomerční sdělení
Foto: archiv školy

CLIL na Gymnáziu Thomase Manna. Škola chce zapojit německý jazyk do většiny vyučovacích hodin

Gymnázium Thomase Manna bylo založeno s myšlenkou podporovat porozumění a vztahy mezi českým a německým národem a proto je na škole vyučovaným jazykem číslo jedna němčina. Na základě povolení MŠMT učí některé předměty bilingvním způsobem – tj. částečně přímo v němčině. 

„Hledali jsme cesty jak ještě více zapojit němčinu do vzdělávacího programu naší školy a posílit tak cizojazyčný charakter výuky. Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ jsme získali peníze na další vzdělávání učitelů odborných i jazykových předmětů. Cílem bylo „dostat“ vyučující odborných předmětů na jazykovou úroveň B1-C1, aby byli schopni zařadit němčinu do své běžné výuky,“ říká ředitelka školy Zuzana Svobodová. 

zuzana-svobodova-nahled CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří k významným trendům současného školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, a dochází tak k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk se stává prostředkem pro výuku odborného předmětu, vytváří tak přirozené komunikační prostředí, kdy žáci nemusí hovořit ve vykonstruovaných situacích typických pro běžnou jazykovou výuku. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka. 

„Díky finanční podpoře Erasmus + vycestovalo 15 našich učitelů do  Německa a Rakouska, kde se zúčastnili odpovídajících vzdělávacích kurzů, měli také  možnost hospitovat na německých školách a získali tak cenné kontakty, materiály a inspiraci pro vlastní výuku. Od školního roku 2015/16 jsme také oficiálně doplnili náš vzdělávací program o metodu CLIL, kterou jsme takto pevně zařadili do našich výukových metod,“ vysvětluje ředitelka.

eu-flag-erasmus-vect-pos-nahled

 

CLILem  na gymnáziu učí matematiku, fyziku a společenskovědní základ. Od příštího školního roku plánuje škola další rozšiřování CLILu do tělocviku, zeměpisu či přírodopisu a chce zapojit německý jazyk do převážné většiny vyučovacích hodin. Studenti tak budou vybaveni speciální terminologií související s jednotlivými předměty a plně připraveni pro studia na zahraničních univerzitách či zaměstnání v německy mluvícím prostředí.

„Věříme, že přirozené používání jazyka v prostředí nejazykových předmětů je cestou ke zvládnutí němčiny na takové úrovni, na jakou se běžně není možné v ostatních školách či jazykových kurzech dostat a jsme rádi, že díky podpoře Erasmus + můžeme studentům takovýto typ výuky nabídnout,“ doplnila ředitelka Gymnázia Thomase Manna Zuzana Svobodová.

Gymnázium Thomase Manna, Střížkovská 27/32, Praha 8. 


Poplatek za komunální odpad lze nově uhradit na Portálu Pražana

Dnes v 07:07

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad se blíží a k obvyklým možnostem způsobu úhrady letos přibude novinka, díky které lze poplatek vyřešit z domova prostřednictvím Portálu Pražana. 

Dvě stovky hackerů budou řešit velké celosvětové problémy

10. června 2021 v 07:41

Ve dnech 11. a 12. června se v Praze uskuteční GreenHack, evropský inovační maraton, jehož cílem je posílit udržitelnost chování spotřebitelů stejně jako aktivit globálních firem. 

Na Černém Mostě byla dokončena hrubá stavba největšího parkoviště v Praze

10. června 2021 v 07:31

Hlavní město dokončilo hrubou stavbu nového parkovacího domu P+R v Praze na Černém Mostě. Čtyřpodlažní budova u Chlumecké ulice bude s kapacitou 880 míst největším samostatně stojícím parkovištěm v Praze. Investice převyšující půl miliardy korun pomůže dojíždějícím přesednout z automobilů do...

Další peníze na byty spravované městskými částmi

9. června 2021 v 11:36

Rada hlavního města Prahy projednala uvolnění dalších finančních prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Díky nim vznikne nová výstavba a opravy také čekají bytové jednotky ve správě několika městských částí.

Další články
Nahoru