dnes
Neděle - jasno
20°C
zítra
Pondělí - jasno
18°C
pozítří
Úterý - zatazeno
15°C
Chci dotáhnout obnovení stavební uzávěry okruhu v platné stopě, říká místostarostka Prahy 6 Eva Smutná
Architekta Eva Smutná (na snímku v popředí) je místostaroskou Prahy 6. Foto: archiv

Chci dotáhnout obnovení stavební uzávěry okruhu v platné stopě, říká místostarostka Prahy 6 Eva Smutná

Místostarostka Prahy 6 Eva Smutná zodpovídá ve vedení městské části za oblast památkové péče a také za strategický rozvoj. Především sem směřovaly dotazy serveru Pražský patriot. Architektka v rozhovoru také prozradila, jaké jsou její priority do konce tohoto volebního období a na co by se zaměřila v tom dalším, kdyby dostala v říjnu od voličů důvěru.   

Jste předsedkyní Komise strategického rozvoje MČ Praha 6. Čím se komise v poslední době zabývá?
Strategie na Praze 6 má poměrně velký zábor a hodně úkolů, které je nutno průběžně projednávat. Z hlediska dopravy je to především výstavba silničního okruhu kolem Prahy, rovněž rekonstrukce železniční trati na Kladno či rozvoj tramvajových tratí, včetně úprav jejich povrchů. Dalšími projednávanými projekty je studie na území Nové Ruzyně, rozvoj letiště Václava Havla nebo budoucí využití uvolněné části Buštěhradské dráhy jako „Zelené radiály“ Prahy 6. Téma, které rovněž patří do strategie, je řešení dopadů klimatických změn, a to v souvislosti se zapojením Prahy 6, jako pilotní městské části, do této implementační strategie města. Podstatnou část svého času věnovala komise Metropolitnímu plánu v souvislosti se strategickými stavbami a cíli Prahy 6. 

Jaké jsou hlavní body strategického rozvoje šesté městské části?
Jsou to především dopravní stavby, kdy jejich realizace dlouhodobě stagnuje. Velkou pozornost a řadu jednání věnuji stavbě silničního okruhu, probíhajícímu zpracovávání technické studie a opětovnému vyhlášení s ním spojené stavební uzávěry. Jednání vedu rovněž s hlavním městem o realizací P+R Dlouhá Míle, o výkupu pozemků a hlavně o jeho budoucí kapacitě. Bohužel výkupy měly probíhat v době, kdy se rozhodovalo o trase metra na letiště. Tehdejší vládnoucí strany však měly jiné zájmy a dnes nám to velmi stěžuje situaci.


Jak probíhá připomínkování Metropolitního plánu v Praze 6? Jaká je míra zapojení ze strany veřejnosti?
Městská část připravila několik veřejných setkání na téma Metropolitní plán. Občané jsou informování všemi dostupnými komunikačními kanály radnice, ať je to webová stránka, facebook, radniční časopis, osobní setkání. Metropolitní plán byl také hlavním tématem mimořádného zastupitelstva, které se konalo 21. června za účasti veřejnosti. Zájem o budoucí podobu Prahy 6 je ze strany veřejnosti značný. Já sama jsem občanům k dispozici kromě běžných pracovních dnů, také každé první pondělí v měsíci ve Skleněném paláci, kde odpovídám na jejich dotazy. S ohledem na sváteční dny tam budu tentokrát 9. července od 16 hodin.

Ve Vašich kompetencích je i památková péče. Jak velkou sumu letos Praha 6 vyčlenila na péči o památky na svém území a jaké památky jsou či budou letos opravovány?
V letošním rozpočtu byla na opravu památek vyčleněna celková částka 900 000 korun. Na opravu oken a klempířských prvků vily Josefa Gočára jde čtvrt milionu korun, na opravu střechy a fasády Kaple nejsvětější Trojice 75 000 korun. Práce na venkovské usedlosti Staré náměstí budou stát 280 000 korun a rekonstrukce střechy vily v ulici U letohrádku královny Anny 295 000.

Podle jakého klíče městská část vytváří seznam památek, které je potřeba rekonstruovat?
Rada městské části Praha 6 schválila svým usnesením z listopadu 2017 vyhlášení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2018. Grantové řízení takzvané Památkové dotace bylo loni v prosinci, uzávěrka přijímání žádostí byla na konci letošního ledna.  K tomuto termínu bylo doručeno sedm žádostí o památkovou dotaci, které obsahovaly všechny předepsané náležitosti. Následně pak Komise územního rozvoje posoudí společně s Kanceláře architekta jednotlivé žádosti a předloží je radním a zastupitelům ke schválení.  

Byly z oblastí, které máte na starosti, splněny všechny, nebo alespoň většina plánů?
Strategický rozvoj je běh na hodně dlouhou trať a vyžaduje vysokou odbornost, zaručující konzistenci názorů, které nepodléhají volebnímu divadlu. Jsem ráda, že strategická komise, které předsedám, je připravena takto pracovat a je mi tak oporou v prosazování priorit Prahy 6. Musím říci, že úkoly se daří plnit či posouvat k cíli. Bohužel ale, jak jsem již řekla dříve, počáteční těžkosti způsobily jeden dluh vůči našim slibům, a to je projednání strategického plánu jako celku. Jde o velmi obsáhlý a drahý dokument, který nelze uspěchat, a tak jeho dokončení zůstane až na další vedení radnice. V památkové péči rozhodně občanům pomáhá návrh památkové mapy Prahy 6 a mám velkou radost z postupných kroků, které směřují k zapsání Osady Baba 1932 na seznam Evropského dědictví.

eva-smutna-2

Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

Do voleb zbývá čtvrt roku. Jaké jsou vaše priority na zbytek volebního období? Co byste ráda stihla realizovat, nebo alespoň nastartovat?
Strategický rozvoj by se neměl odvíjet od volebního času, strategický rozvoj musí fungovat přes volební čas a napříč politickými stranami. Pokud to tak není, městská část stagnuje a vůči hlavnímu městu i státu se stává nedůvěryhodná. Priority mám jasné, a tím je prosazování silničního okruhu v jeho platné stopě. Věřím, že se mi podaří dotáhnout obnovení jeho stavební uzávěry. V této záležitosti pravidelně interpeluji zodpovědné politiky na magistrátu a rovněž jednám s ministerstvem dopravy, které mi dává podporu. Podle mých informací je již materiál ke stavební uzávěře připraven ke schválení na magistrátu. Myslím, že úspěšná jednání probíhají i nad modernizací železnice, připravuje se na stanici Veleslavín mezinárodní soutěž, což je u dopravních staveb v naší republice pilotním počinem. V souvislosti s železnicí věnuji hodně času získání pozemků, po jejich uvolnění, mezi Hradčanskou a Veleslavínem pro vybudování takzvané „Zelené radiály“. Rozpracovaných věcí je rozhodně více a vše co jsem chtěla nastartovat je v chodu.

Jak hodnotíte dosavadní působení koalice v Praze 6?
Je třeba zmínit, že současná koalice neměla jednoduchý začátek, musela udělat řadu nepříjemných kroků, které vyvolávaly protireakce v otevřené i skryté podobě. U řady důležitých projektů nám byly doslova házeny klacky pod nohy. Koalice na radnici začínala na pěti politických uskupení (TOP 09, ANO, Strana zelených, Starostové a nezávislí, KDU-ČSL).  Po více jak roce společného vládnutí došlo ke změnám ve vedení radnice a byla vypovězena koaliční smlouva se Stranou zelených, a to z důvodů mnoha rozporů. To, že zbylé strany dokončí celé řádné období, ukazuje na celkovou akceschopnost a funkčnost stávající koalice. Za ideální považuji, pokud by koalice byla složena maximálně ze dvou stran, lépe však jen z jedné (směje se). Logicky tím odpadají různé ústupky, proces vyjednávání a snadněji se může plnit volební program.

Pokračovala byste ráda ve vedení Prahy 6 i po volbách? Pokud ano, tak jaké by byly vaše priority?
Těší mě zájem o moji osobu na kandidátce, ale názor voličů může být zcela opačný. Mojí prioritou rozhodně není dnes tak běžné vymezování se vůči názoru druhých, jsem zvyklá na kolektivní práci. Strategický a územní rozvoj by nadále zůstaly moji prioritou a v rozdělané práci bych chtěla pokračovat.


Primátor Hřib poslal předsedovi TOP 09 Pospíšilovi otevřený dopis. Zde si ho celý můžete přečíst

14. dubna 2019 v 17:33

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vytkl v otevřeném dopise předsedovi TOP 09 a pražskému zastupiteli Jiřímu Pospíšilovi jeho mediální výstupy a řadu dalších věcí. Zde si celý dopis můžete přečíst.

Další články
Nahoru