dnes
Pondělí - zatazeno
13°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
11°C
pozítří
Středa - obcasny-dest
13°C
Celkem 51 připomínek vznesla k připravovanému Metropolitnímu plánu Praha 15
Radnice Prahy 15. Foto: archiv

Celkem 51 připomínek vznesla k připravovanému Metropolitnímu plánu Praha 15

Místostarosta Prahy 15 Petr Neumann (TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN) má ve vedení městské části na starost, mimo jiné, oblast územního rozvoje. Jaké připomínky „patnáctka“ vznesla k připravovanému Metropolitnímu plánu? Jaké koncepční studie chce realizovat? Kde budou vznikat developerské projekty? V rozhovoru odpovídá na tyto a další otázky.

Jaké připomínky Praha 15 vznesla k připravovanému Metropolitnímu plánu a jakou na ně máte zpětnou vazbu od zpracovatele?
V rámci společného jednání vznesla Praha 15 celkem 51 připomínek, od zcela koncepčních, hlavně v oblasti dopravy, až po připomínky k navržené výškové regulaci. V současnosti pořizovatel připomínky zpracovává, takže na zpětnou vazbu čekáme. S množstvím a povahou připomínek, které k plánu vzešly z Prahy 15, jsem spokojen.

petr-neumann-praha-15

Místostarosta Prahy 15 Ing. Petr Neumann

Chystají se na „patnáctce" v dohledné době nějaké zásadní změny územního plánu?
Podali jsme podnět na změnu územního plánu kvůli možné výstavbě mateřské školy na sídlišti Košík. Daleko zásadnější je podnět na změnu nového trasování obchvatu ulice Hornoměcholupská. Ten konzultujeme, jak na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, tak s náměstky na Magistrátu hl. m. Prahy .

S jakými problémy v oblasti územního plánování se nyní Praha 15 potýká?
S nedostatkem připravenosti z hlediska urbanistického koncepčního názoru na celou Prahu 15. To vyplývá z nečinnosti odpovědných osob v minulosti.

Chystá radnice nějaká opatření, kterými by zvýšila informovanost obyvatel Prahy 15 o územním rozvoji?
Zřídili jsme platformu pro informování občanů – Mobilní rozhlas.

Jak se radnice staví k zahušťování sídlišť?
Zásadnější otázkou je, co znamená „zahušťování". Ať už jde o proměnu starých výrobních areálů nebo vložení solitérního objektu v zástavbě, vše musí být v souladu se stávajícím územním plánem Prahy.

Kde v Praze 15 budou vznikat developerské projekty?
Největším developerským projektem je výstavba 1000 bytů na pomezí katastrálních území Prahy 15 a 10 (v lokalitě dříve stávaly podniky Praga Hostivař a Technometra, pozn. aut.). Dalším připravovaným projektem je výstavba v ulici U Továren (690 bytů).

Jaké jsou Vaše priority ve funkci místostarosty?
Zpracování koncepčních studií, které by měly řešit zásadní urbanistické, dlouho neřešené, problémy Prahy 15, především Hostivaře.

Můžete být konkrétnější?
Jedná se o koncepční studii nového centra Hostivaře. Revitalizaci veřejného prostoru širšího okolí nádraží Hostivař (tramvaj, metro, P+R, obchvat, …). Podrobnější územní koncepční dokumentace bude v souladu s naplněním představ funkčního a prostorového využití „prázdného rozsáhlého území“ v širším okolí nádraží Hostivař. Tyto představy, potřeby a zájmy vznikly z participace občanů a od vedení radnice Prahy 15. Stejně tak budou v potaz vzaty i připomínky k návrhu Metropolitního plánu v tomto území. Bude vypracována také koncepční studie Botičsko. Jedná se o území pod Košíkem.

Co bude cílem studie?
Cílem koncepční studie bude zapracovat již schválené záměry městské části na obnovení, zvětšení a úpravu stávající retence do lokálních parkových a oddechových ploch, dokončení protipovodňových úprav i pěšího komunikačního propojení obou břehů Botiče.


Dotační programy na rok 2021 vyhlásila Praha 5

23. října 2020 ve 20:45

Rada městské části Praha 5 schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2021. Stejně jako v letech minulých podpoří účelovou dotací projekty v oblasti kultury, životního prostředí, sportu, školství a rozvoje občanské společnosti. Na dotační programy plánuje Praha 5 v příštím roce věnovat částku...

Praha 10 od pondělí přijímá žádosti o dotace

23. října 2020 v 10:35

Občané městské části Praha 10 mohou žádat od pondělí 26. října do 9. listopadu do 12 hodin o dotace. V rámci programu vyčlení radnice ze svého rozpočtu 30 milionů korun na prospěšné aktivity v kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje a sociální a zdravotní...

Praha nabídne městům zdarma zdrojové kódy k IT systému V Praze jako doma

22. října 2020 v 16:17

Hlavní město Praha nabídne prostřednictvím městských společností Prague City Tourism a Operátor ICT (OICT) zdrojový kód k IT systému V Praze jako doma. Zájemci z řad měst a obcí mohou tento systém snadno využít pro přípravu vlastních projektů na podporu ohrožených segmentů tuzemské...

Praha 9 zveřejnila výsledky veřejné ankety

22. října 2020 v 09:52

Během léta se uskutečnila veřejná anketa mezi občany Prahy 9. Ukázala například spokojenost se stavem městské zeleně či nabídkou obchodů a služeb, už méně občanů hodnotilo kladně údržbu městských komunikací. Výsledky ankety budou využity při tvorbě Strategického plánu rozvoje MČ...

Další články
Nahoru