dnes
Úterý - zatazeno
6°C
zítra
Středa - oblacno
4°C
pozítří
Čtvrtek - obcasny-dest
5°C
Pražská politika

Budovec v Suchdole dostane novou kanalizaci

Rada dnes schválila záměr vypsání veřejné zakázky na vybudování nové kanalizace k odvedení splaškových vod v oblasti Budovce na území MČ Suchdol. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 46 300 000 korun bez DPH, její realizace se předpokládá v letech 2015–2016.

Předmětem výstavby jsou gravitační uliční stoky a veřejné části přípojek k jednotlivým nemovitostem. Jedná se o stoky v ulici Kamýcká, Lysolajská, Budyňská, Výjezdní, Suchdolská, Májová, Osvobození a Stehlíkova.

Ty povedou do stávajících stok v ulici Suchdolská a Gagarinova a společně pak do vybudovaného hlavního sběrače v ulici Kamýcká, který odvádí splaškové vody přes stávající čerpací stanici do Ústřední čistírny odpadních vod Praha.

Vzhledem k situování stavby dojde při výstavbě k omezení dopravy. Provádění stavby se však předpokládá po etapách tak, aby bylo omezení co nejmenší. V převážné většině stavby se projeví pouze místně, s omezením malého počtu obyvatel. V ulici Kamýcké se předpokládá budování stoky tunelováním, případně bezvýkopovou technologií.


Další články
Nahoru