dnes
Úterý - obcasny-dest
10°C
zítra
Středa - zatazeno
11°C
pozítří
Čtvrtek - oblacno
11°C
Pražský život

Budou desetitisíce cizinců nadále bez veřejného pojištění? Mnozí žijí v Praze

Analýza zdravotního pojištění cizinců, připravená ministerstvem zdravotnictví (ve spolupráci s ministerstvy vnitra a práce a sociálních věcí), není podložena fakty, a je proto potřeba ji odmítnout. V otevřeném dopise k tomu českou vládu vyzvalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. V úvodu analýzy je ale uvedeno, že k vypracování analýzy se skutečnou vypovídací hodnotou chybí některé informace.

Nevládní organizace poukazují na nesrovnalosti mezi analýzou, která navrhuje pouze úpravu stávajícího komerčního pojištění, a opatřením, které vláda nedávno schválila – v něm se kabinet zavazuje k začlenění migrantů do veřejného zdravotního pojištění do roku 2015.

„Rozhodnutí vlády vítáme. Mimo jiné se tak odstraní situace, kdy rodinní příslušníci českých občanů mohli mít jen komerční zdravotní pojištění,“ říká Elena Tulupova z Konsorcia. Spolu s dalšími zástupci nevládních organizací se ale obává, že může dojít k vychýlení debaty ve prospěch, komerčních pojišťoven, „k čemuž by mohla zmíněná analýza posloužit“.

Ve vládní analýze se například uvádí, že „systém veřejného zdravotního pojištění., který má ještě stále ambici hradit co nejširší rozsah zdravotních služeb, není s to hradit péči dalším kategoriím osob, neboť tím by se dostal do finanční tenze, která by mohla celý systém rozkolísat“. V analýze je též uvedeno, že musí být jednoznačně řešena „otázka legislativního nastavení pravidel povinného komerčního zdravotního pojištění“.

K vypracování souhrnné analýzy chybí informace

Analýzu uložila příslušným ministerstvům vypracovat vláda, která se letos zabývala poslaneckým návrhem zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území ČR. V úvodu analýzy je ale uvedeno, že „analýzy, které by hovořily pro, respektive proti, zahrnutí dalších skupin cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění, nemohou být objektivně vypracovány tak, aby měly skutečnou vypovídací hodnotu.“.

„Analýza, která by měla reálně předpovědět možné dopady rozšíření osobního rozsahu zákona o veřejném zdravotním pojištění, by se musela vypořádat i s možnou změnou v chování cizinců (neboli s možným nárůstem zdravotní turistiky a účelovým chováním), s možnou vyšší nemocností nově příchozích, s výskytem vzácných onemocnění a podobně.“ Takové informace ale nejsou k dispozici. Během příštího roku by vláda přesto měla připravit normu, která by pojištění cizinců novelizovala.

Asi 140 tisíc cizinců bez veřejného pojištění

Na komerční zdravotní pojištění je nyní v ČR odkázáno asi 140 tisíc cizinců, z nichž mnozí žijí v Praze: živnostníci a podnikatelé bez trvalého pobytu, studenti a rodinní příslušníci cizinců pracujících v ČR nebo i manželé českých občanů (do dvou let po sňatku), kteří v ČR nepracují nebo zde nemají trvalý pobyt.

Ačkoli cizinci mají, podle platné české legislativy, zákonnou povinnost zajistit si zdravotní pojištění, není to zdaleka všem umožněno ani u komerčních pojišťoven. Komerční pojišťovny v ČR odmítají mnohdy pojistit třeba děti cizinek, které se narodí s vrozenou vadou. Rodiče pak musejí porod i veškerou péči zaplatit z vlastních peněz, na což často nemají.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru