dnes
Středa - polojasno
10°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
11°C
pozítří
Pátek - zatazeno
12°C
Pražská politika

Brusel po nás nepožaduje nový úřad pro regulaci vodárenství

Evropská komise diskutuje s jednotlivými státy EU o podmínkách, za kterých může v novém programovacím období probíhat využití evropských fondů. Na téma regulace vodárenství v České republice toto jednání proběhlo 29. srpna v Bruselu, a to na úrovni ředitelů DG Regio a DG Enviroment.

Za Českou republiku se ho kromě členů Stálé mise ČR v Bruselu zúčastnili zástupci řady dotčených ministerstev, především životního prostředí, místního rozvoje, zemědělství a financí. Českou delegaci vedl náměstek ministra zahraničí Braun. 

K uzavření dohody o partnerství je třeba splnit tzv. předběžné podmínky a stanovit, za jakých podmínek lze čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí.

O těchto otázkách se v ČR dlouho diskutuje a jsou publikovány nejrůznější informace o tom, které z těchto podmínek údajně nesplňujeme a proč můžeme o tyto dotace do vodárenské infrastruktury přijít. 

Jak na setkání s novináři sdělil vrchní ředitel Ministerstva zemědělství Pavel Punčochář, ukázalo se, že jednání mělo odlišný, a to velmi pozitivní průběh, než by se podle dosavadních zdrojů informací zdálo. Ze strany Evropské komise vynikla dobrá znalost věci a problematiky ČR.

Regulace vodohospodářství je národní problém ČR

Ředitel Punčochář zde přednesl prezentaci o současném stavu a situaci oboru vodovodů a kanalizací v ČR se zdůrazněním změn, které proběhly během posledních více než deseti let s ohledem na tehdejší výtky Evropské komise. 

Přestože zástupci Evropské komise označili na jednání s českou delegací otázku nastavení regulace vodohospodářství za čistě národní problém ČR, pokračují dle vyjádření Punčocháře práce na analýze dalšího směřování regulace oboru. Cílem je, aby vláda mohla v listopadu kvalifikovaně rozhodnout o alternativách budoucího vývoje.

ERU doposud nepředložil koncepci návrhu regulace

Jednou z nich by mělo být posílení současných regulačních mechanismů na příslušných ministerstvech a druhou vyčlenění celé regulační oblasti ze současných struktur a její převedení do Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který mj. vydává regulační vyhlášky pro elektřinu, plyn, obnovitelné zdroje apod.

S touto druhou alternativou nesouhlasí ani stávající regulátoři ani zástupci vodohospodářů, neboť ERU doposud nepředložil žádnou koncepci návrhu budoucí regulace, zatímco stávající regulátoři již připravují změny, které regulaci posunou k moderním systémům regulace používaným například ve skandinávských zemích. 

Českému vodárenství by s čerpáním dotací nevznikly nové problémy

Zástupci EK na jednání uvedli, že EK nebude prosazovat žádná konkrétní řešení této problematiky. Výslovně bylo řečeno, že pro naplnění předběžné podmínky pro čerpání dotací je rozhodující shoda s přílohou 6 v uzavřené dohodě, nikoli vznik samostatného regulátora. Schválení operačního rámce podle nich s regulací nesouvisí. 

V Evropské unii je v části zemí regulace uplatňovaná formou věcného usměrňování cen, ve druhé části pak jinou formou, například zřízením speciálního úřadu pro tuto regulaci. Je na ČR, jaký způsob jí více vyhovuje, pro čerpání dotací není sjednocení regulačních struktur pod jeden, ať již stávající či nový úřad, podmínkou.

Pro českou stranu je důležitá také další informace zástupců EU. V dohodě o partnerství byly v Bruselu navrženy některé významné změny, a to v příloze 6 a 7. Evropská komise však nové znění nepodporuje a chce ponechat to, které bylo začleněno v příloze 7 v minulém období. Pro české vodárenství to znamená, že by s čerpáním dotací z operačního období nevznikly nové problémy.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru