dnes
Pondělí - skorojasno
1°C
zítra
Úterý - polojasno
0°C
pozítří
Středa - snih
2°C
Autobusy MHD: Trasu změní 23 linek. Některé další vzniknou, jiné budou zrušeny
Ilustrační foto: Oskar Exner / archiv MHMP

Autobusy MHD: Trasu změní 23 linek. Některé další vzniknou, jiné budou zrušeny

Na velké změny ve vedení tramvajových linek, které začnou platit už tuto neděli, navážou v polovině října úpravy v autobusové dopravě. V pražské MHD dojde od 15. října ke změnám v systému autobusové dopravy. Přibydou nové linky a některé autobusy budou jezdit po nových trasách.

V autobusové síti ze 115 linek změní trasu 23 linek, 8 linek bude nově zavedeno a 4 linky zrušeny a nahrazeny jinými spoji. Dále budou 4 linky v souvislosti s rozvojem PID do Středočeského kraje přečíslovány.

Nejvýraznější proměnou projde autobusová síť v oblasti Prahy 8, 9, 10 a 15, dále se s autobusovými změnami potkají také obyvatelé Prahy 4, 12 Jižního Města, Kunratic, Čakovic, Kbel nebo Satalic.

Nejpotřebnější posílení, kde již kvůli nové výstavbě současná kapacita autobusů nestačí, nastane zejména v oblastech starých Letňan, okolí zastávky Sicherova na Praze 14, Záběhlic (oblast sídliště Práčská) a Hornoměcholupské ulice. Do Starých Letňan bude nově přivedena kapacitní linka 195 v kloubových vozech, mezi Satalicemi a Černým Mostem nově pojede prodloužená a posílená linka 201, dopravu v Záběhlicích posílí přetrasovaná linka 101 i nová linka 154, která zároveň vyřeší kapacitní problémy v Hornoměcholupské ulici.

Méně přestupů

Bude také splněna celá řada požadavků městských částí na obnovení nebo zavedení přímých spojení. Nová linka 154 zajistí přímé spojení Prahy 15 s obchodním centrem Chodov a propojí také oblast Jesenické i Horních Měcholup s obchodním centrem Hostivař, nová midibusová linka 117 nabídne přímé spojení Prahy 12 s jednotlivými pracovišti úřadu městské části i s Poliklinikou Budějovická. Prodloužená linka 201 umožní přímé spojení Prahy 14 a Satalic s Prosekem a Bulovkou. Nová linka 134 přímo propojí jednotlivé lokality uvnitř městské části Praha 4.

Nové autobusové linky

117    Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť.

134    Podolská vodárna – Pražského Povstání – Kavčí hory – Pankrác – Budějovická – Zelený Pruh. 

145    Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Sídliště Čimice.

154    Strašnická – Jesenická – Nádraží Hostivař – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Brodského – Chodov – Koleje Jižní Město.

182    Poliklinika Prosek – Vysočanská – Spojovací – Nádraží Hostivař – Nad Košíkem – Opatov (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů).

203    Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice – Krč – IKEM – Kunratice – Volha – Chodovská tvrz – Brechtova – Poliklinika Háje – Háje – Milíčov.

222    Černý Most – Svépravice – Xaverov – Výzkumné ústavy Běchovice (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů).          

Linky s významnou změnou trasy

101    Ze zastávky Záběhlická škola je odkloněna přes Centrum Zahradní Město na Skalku a ve špičkách pracovních dnů dále vedena do zastávky Zentiva (v úseku Záběhlická škola – Nádraží Hostivař nahrazena linkou 154).

121    Zkrácena do trasy Budějovická – Nádraží Braník (v úseku Podolská vodárna – Budějovická nahrazena linkou 134).

136    Ze zastávky Prosek je vedena nově přes Letňany a Tupolevovu do Sídliště Čakovice (v úseku Prosek – Vozovna Kobylisy nahrazena linkou 183).

138    Prodloužena do trasy Sídliště Skalka – Sídliště Spořilov – Starý Spořilov – Kačerov – Nemocnice Krč.

152    Prodloužena do trasy Českomoravská – Prosek – Kobylisy – Sídliště Čimice a nově v provozu i večer a o víkendech.

158    Zkrácena do trasy Letňany – Čakovice (nahrazena linkami 140 a 195).

183    Ze zastávky Třebenická je vedena nově přes Sídliště Ďáblice k Vozovně Kobylisy (v úseku Třebenická – Sídliště Čimice nahrazena linkami 145 a 152).

193    Zkrácena o úsek Šeberák – Chodov (nahrazena linkami 177 a 203).

195    Ze zastávky Letňany je odkloněna přes Staré Letňany do zastávky Avia Letňany / Krausova (v úseku Letňany – Sídliště Čakovice nahrazeno linkou 136). 

196    zkrácena do trasy Smíchovské nádraží – Kačerov – Kloboučnická (v úseku Michelská – Strašnická nahrazena linkami 154 a 188; v úseku Kačerov – Kloboučnická v provozu jen v pracovní dny cca od 6 do 20 hod.).

201    Prodloužena do trasy Nádraží Holešovice – Bulovka – Letňany – Bakovská – Satalická obora – Černý Most.    

202    Ze zastávky OC Čakovice je odkloněna přes Čakovice a Miškovice k Nádraží Kbely (v úseku OC Čakovice – Černý Most nahrazena linkami 158 a 201).

386    Přečíslována na 396 a prodloužena do trasy Hloubětínská – Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda.    

Zrušené linky

159    Nádraží Kbely – Náměstí Jiřího Berana (nahrazeno linkou 202).

186    Hloubětínská – Satalická obora (nahrazeno linkou 396).

205    Poliklinika Budějovická – Zelený pruh (nahrazeno linkou 134).

293    Poliklinika Budějovická – Milíčov (nahrazeno linkami 138, 203).

Přečíslované linky 

273    Nově linka 141 (Hloubětínská – Ve Žlíbku).

291    Nově linka 148 (I.P. Pavlova – Karlovo náměstí – I.P.Pavlova).

295    Nově linka 166 (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice).

296    Nově linka 224 (Nádraží Horní Počernice – Sídliště Petrovice).

297    Nově linka 155 (Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice).

386    Nově linka 396 (Hloubětínská – Přezletice, Kocanda).

Změny v jednotlivých oblastech stručně

1)    Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Čimice

Odklonění linky 136 z Proseka do Čakovic kvůli posílení Letňan přivede do oblasti Žernosecké ulici nově linku 183, která bude nahrazena ve směru od Vysočanské přes Prosek a do Kobylis prodlouženou linkou 152, která bude nově jezdit i večer a o víkendu a mezi Kobylisy a Čimicemi novou linkou 145. Mezi Kobylisy a zastávkou Šimůnkova nově pojede také prodloužená linka 102, která zajistí z Bohnic přímé spojení k Poliklinice Čumpelíkova. Večerní a víkendový provoz bude mít nově také linka 169. Polovinu spojů linky 183 ve špičkách pracovních dnů nahradí v jejím nejvytíženějším úseku nová linka 182 vedená z Polikliniky Prosek přes Vysočanskou, Spojovací a Nádraží Hostivař až na Opatov.      

2)    Letňany, Čakovice, Miškovice, Kbely, Satalice

Staré Letňany budou posíleny nově vedenou linkou 195 v kloubových vozech, která bude ve směru do Čakovic nahrazena odkloněnou linkou 136. Místo zkrácené linky 158 pojede do Miškovic linka 140. Linka 201 bude posílena a prodloužena místo linky 202 přes Satalice na Černý Most a původní linka 202 nahradí v úseku Čakovice – Nádraží Kbely zrušenou linku 159. Posílená linka 201 převezme ze Satalic k metru B zátěž linky 186, která bude alespoň částečně nahrazena prodlouženou linkou 386, nově očíslovanou jako 396.

3)    Strašnice, Záběhlice, Horní Měcholupy, Petrovice

Potřebné posílení v Záběhlicích zajistí odkloněná linka 101, která již nepojede na Nádraží Hostivař, ale na Skalku (ve špičkách i nadále na Zentivu). Nová linka 154 pak ze Strašnické nahradí zkrácenou linkou 196, která již do Záběhlic nedojede, a také nahradí polovinu spojů linky 183. Linka 138 bude ze Spořilova prodloužena k Nemocnici Krč místo linky 293. Spoje linky 181, které jsou dnes ukončeny v zastávce Barvy a Laky, budou nově očíslovány jako linka 182, která dále pojede po trase linky 183 na Prosek. Posílení oblasti Hornoměcholupské ulic zajistí jak nová linka 154, tak prodloužená linka 175 na Háje. Ve starých Petrovicích nahradí nová linka 154 zkrácenou linku 296. Na linku 183 budou ve všední dny nasazeny kloubové vozy. Vznikne také nová školní linka 552 v trase Ústřední – Boloňská – Morseova.   

4)    Praha 4 a 12

Nová páteřní linka 134 pro obsluhu území uvnitř Prahy 4 nahradí zkrácenou linku 121 i zrušenou linku 205 na Zelený Pruh. Obsluhu zastávek Rosečská, Nad Rybníky a Nad Havlem nově místo linky 293 zajistí nové midibusové linky 117 a 203. K Nemocnici Krč pojede ze Spořilova místo linky 293 prodloužená linka 138. Nová linka 117 také nabídne přímé spojení Polikliniky Budějovická a IKEMu s Novými dvory, Lhotkou a Modřany včetně celotýdenní obsluhy Tyršovy čtvrti. Na Násirovo náměstí pojede místo linky 173 prodloužená linka 157. Linka 196 bude zkrácena od Smíchova na Kačerov, resp. ve všední dny skončí na Kloboučnické, ale linka 150 naopak pojede až na Želivského i večer. 

5)    Jižní Město, Kunratice

Nová linka 154 nově propojí různé oblasti Jižního Města, Petrovic a Horních Měcholup a nahradí posilové spoje linky 197 i omezenou linku 183. Nová midibusová linka 203 nahradí na Jižním Městě zrušenou linku 293 a ve směru do Kunratic zkrácenou linku 193. Nová linka 182 nahradí posilové spoje linky 181 z Opatova do Hostivaře a doplní linku 183 ve směru na Prosek. Linka 165 bude zkrácena na Háje. Studentské posilové spoje mezi Chodovem a Volhou budou převedeny z linky 193 na 177.

 


Další krátké zprávy
Nahoru