dnes
Pátek - oblacno
25°C
zítra
Sobota - oblacno
25°C
pozítří
Neděle - zatazeno
25°C
Zpravodajství

Antika znovu nově – přednáškový cyklus v muzeu

Nenechte si ujít cyklus zajímavých přednášek věnovaných antickému starověku. Přednášky se konají od 31. října do 28. listopadu v Nové budově Národního Muzea.

antika-znovu-nove-nahled

Dozvíte se horké novinky v oboru – aktuální publikace a jejich témata i nové archeologické objevy v terénu.

Přednášky začínají vždy v 17 hodin a jsou zdarma.

Program:

Novinky v objevování antického světa, 31. října

Pavel Titz

Přednáška se ohlédne za uplynulým rokem a prací archeologů a řady dalších odborníků. Jejich přičiněním v terénu, pod vodou, v laboratořích, muzeích a jiných místech se před nás z hlubin antického světa dostávají jedinečné objevy, nejen předměty, ale také situace a především informace v nich obsažené. Jejich pomocí rekonstruujeme dávno zaniklý, přesto však stále inspirující svět antiky. Jejich jedinečná výpověď má sílu změnit naše chápání této etapy dějin lidstva.

Perseus a Medusa dnes, 7. listopadu

Jan Bažant

Přednáška představí novou knihu „Perseus a Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška“, která v současné době patří k nejprodávanějším titulům nakladatelství Academia a přiblíží vývoj zobrazení mýtu o Perseovi a Meduse od antiky až po současnost. Mezi vybranými obrazy a sochami inspirovanými Perseovým mýtem jsou i nejvýznamnější zobrazení, která vznikla v českých zemích. Aktuálnost těchto zobrazení spočívá i v tom, že mýtus o Perseovi a Meduse byl od svého vzniku spjat s viděním a zobrazováním, na němž je naše dnešní kultura postavena.

Nálezy antických mincí v Čechách, 14. listopadu

Jiří Militký

Tématu dokumetace a vyhodnocení nálezů antických mincí z českého území je v posledních letech věnována velká pozornost. Nedávno byl tzv. starý nálezový stav i souhrnně publikován. Z nových nálezů však pochází velké množství materiálu, který umožňuje zcela nové prohledy na tuto problematiku.

Nálezy řeckých mincí představují nejstarší horizont výskytu importovaných mincí na českém území. Výraznou a početnou skupinu nálezů tvoří římské republikánské mince, jejichž interpretace je však velice složitá. Nejpočetnější skupinu nálezů reprezentují římské mince z období císařství – jde o nálezy hromadné, ale především o jednotlivě nalezené exempláře. Závěrečnou fázi importu mincí k nám reprezentují raně byzantské mince ze 6. a 7. století, spadající již do počátku středověku, kdy mnohasetletá tradice importu antických mincí ve střední Evropě končí.

Dovednost (nebo mistrovství) antických sklářů, 21. listopadu

Helena Svobodová

Přednáška bude věnována dlouhé historii výroby skla od jeho prvních ojedinělých nálezů na konci 3. tisíciletí př. n. l. po rozmach sklářské výroby za římského císařství. Představeny budou jednotlivé výrobní postupy používané před foukaným sklem, hlavní pozornost pak bude věnována foukanému sklu, způsobům jeho výzdoby a experimentům antických sklářů, jejichž výsledkem byla často dech beroucí díla.

Když na Moravě psaly dějiny římské legie, 28. listopadu

Balázs Komoróczy

Naše území nebylo často svědkem konfliktů ovlivňujících chod dějin. Patrně první takovou událostí byly tzv. markomanské války, které vedl římský císař Markus Aurelius proti četným germánským kmenům, především Markomanům. V posledních letech se Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd, ČR, Brno, v. v. i., intenzivně zabývá objevováním a zkoumáním stop, které ve středním Podunají zanechaly římské legie. Výzkum umožňuje stále detailněji popsat rozsah a strategické záměry římského vojska a také pochopit dopad římské okupace na místní germánské obyvatelstvo. V rámci přednášky budou veřejnosti představeny některé nové archeologické poznatky k tomuto tématu.

Přednášky pořádá Společnost Národního muzea Sekce přátel starověkých civilizací.

Vinohradská 1, Praha 1.

 


O budoucnosti evropské sociální politiky debatovali politici a odborníci v Evropském domě v Praze

18. června 2019 v 10:54

Pokračující stárnutí evropské populace, rostoucí digitalizace a vznik nových forem práce – to byly jedny z trendů, o kterých se včera v Praze hovořilo na debatě s názvem Sociální rozměr Evropy. Tu pořádala Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR. Debata měla za cíl představit...

Další články
Nahoru