Dnes Úterý - mlha 9°C
Zítra Středa - obcasny-dest 7°C
Úterý 27. 2. 2024
Svátek má Alexandr
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Anketa: Lídři stran v Praze se chtějí zabývat dopravou, bydlením a energetikou
Strany by rády pokračovaly v budování Městského okruhu. Foto: archiv

Anketa: Lídři stran v Praze se chtějí zabývat dopravou, bydlením a energetikou

Lídři politických stran v Praze se chtějí v případě volebního úspěchu zabývat především dopravou, a to dostavbou vnějšího i vnitřního silničního okruhu, rozvojem MHD nebo stavbou záchytných parkovišť P+R. Významným tématem je dostupné bydlení a řešit chtějí energetickou krizi. V anketě ČTK to uvedli oslovení lídři stran zastoupených v zastupitelstvu a Poslanecké sněmovně. V hlavním městě kandiduje do zastupitelstva 22 politických subjektů. Volby budou 23. a 24. září.

1. Jaké investiční projekty považujete za prioritu pro příští volební období?

Zdeněk Hřib (Piráti): Chceme pokračovat v investicích do rozvoje MHD a zahájit masivní městskou výstavbu nájemních bytů. Budeme pokračovat ve stavbě dalších úseků metra D, opravě dalších částí Barrandovského mostu, otevřou se nová P+R parkoviště a nové tramvajové trati. Ty pak chceme po obvodu města spojit tramvajovým okruhem, jehož příprava je jednou z našich hlavních priorit. Praha má totiž dostatek tratí směrem do centra města, které, když se propojí okruhem, usnadní cestování Pražanům i mimo širší centrum. Vycházíme ze strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030. Za klíčové považujeme dobudovat úseky na severu (Podbaba – Bohnice – Kobylisy) a na jihu (Zlíchov – Dvorce – Budějovická), kde konkurenceschopné spojení MHD dosud chybí. Uleví se tak i Městskému okruhu, zejména Blance a Barrandovskému mostu, neboť pro část cest bude výhodnější použít tramvaj. Uvedené úseky by mohly být dostavěny do roku 2035, při optimistickém scénáři i dříve. Odhad celkových nákladů dostavby tramvajového okruhu činí asi 11 miliard korun bez daně z přidané hodnoty.

Jan Čižinský (Praha Sobě): Samozřejmě to jsou dopravní stavby, na kterých už čtyři roky pracujeme a chceme je dotáhnout do úspěšného konce. Hlavní jsou stavba metra D a příprava metra O, stavba tramvajových tratí, nových mostů, P+R parkovišť a dopravní uzly, které lidem nabídnou možnost nechat auto doma nebo na kraji Prahy. Kromě toho chci, aby město investovalo do budování svého bytového fondu. Samozřejmostí je, že dostavíme Průmyslový palác, který ti před námi jen slibovali. Chceme pokračovat v investicích v sociální oblasti.

Petr Hlaváček (STAN): Stavba metra D, nové tramvaje a vlak na letiště, i když to investuje stát. Městská bytová výstavba, např. na Palmovce a Nových Dvorech, kterou chceme spolufinancovat se soukromým sektorem. Výstavba vnitřního Městského okruhu, ta by mohla koncem volebního období začít. Výstavba základních škol, gymnázií a dostavba kapacit školek tak, aby každé tříleté dítě s trvalým pobytem v Praze mělo nárok na místo ve školce. Výstavba energocentra u Ústřední čistírny odpadních vod, které bude mít potenciál za pomoci výkonných čerpadel vytápět až třetiny Prahy. Čtyři nové metropolitní parky.

Bohuslav Svoboda (Spolu/ODS): Prioritou je dokončení strategických dopravních staveb, tzn. Městský okruh, pomůžeme vládě maximálně urychlit dokončení pražského okruhu nebo výstavbu rychlodráhy na letiště, je nutné pokračovat ve výstavbě metra D, stavět nová záchytná parkoviště P+R a dokončit tramvajové tratě. Nezbytné jsou také investice do školství, stávající kapacity jsou nedostatečné, ve školkách, základních školách i na těch středních. Musíme stavět nové školské budovy. A musíme stavět i nové domovy pro seniory, je zkrátka nezbytné reflektovat demografické prognózy a připravit na to i infrastrukturu města. Důležitá je i výstavba budovy nové filharmonie, Praze chybí moderní architektura.

Patrik Nacher (ANO): Jsou to velké dopravní stavby. Dobudování obou okruhů, jak toho vnitřního, tedy pokračování tunelu Blanka, tak samozřejmě toho vnějšího, aby se dopravě Praze konečně ulevilo. Radlická radiála se kvůli Praze Sobě Jana Čižinského v podstatě zastavila. Tam už mohlo být téměř hotovo. Samozřejmě je to výstavba Metra D, to je jasná priorita. Zahloubení přetížených Holešoviček slibovala i tato koalice, ale za 4 roky nezačala projekt ani připravovat. Chceme investovat do revitalizací sídlišť a budování lehkých parkovacích domů a P+R parkovišť. Všechno to jsou nákladné projekty, řada z nich se ale pod pirátským primátorem a náměstkem pro dopravu (Adamem) Scheinherrem (Praha Sobě) v podstatě zastavila, takže se nebavíme o jednom volením období. Přesto je jasné, že by se na některých z nich měl podílet stát. Bez státu není v silách města dokončit obchvat nebo metro D.

Milan Urban (SPD, Trikolóra a hnutí PES): Prioritou Prahy musí být investice do čtyř oblastí. První je dopravní infrastruktura celoměstského významu, tzn. Pražský a Městský okruh, a pokračování ve výstavbě metra trasy D. Zde je nutné zdůraznit, že je třeba urychlit i výstavbu úseku z Pankráce na Náměstí Míru, aby bylo možné výhledově naplánovat rekonstrukci Nuselského mostu. Druhá je školství a sociální služby – výstavba základních a mateřských škol v místech podle potřeb městských částí; výstavby domovů důchodců a center péče o seniory. Třetí je opětovné zřízení zrušených lékařských pohotovostí pro dospělé a děti pro efektivní pokrytí celého území města. Čtvrtou je výstavba parkovacích domů P+R na okrajích metropole v návaznosti na stanice metra a terminály MHD.

2. Kdybyste se dostali do zastupitelstva, v jakém stavu chcete mít město za čtyři roky?

Zdeněk Hřib (Piráti): Praha by měla zejména zůstat sebevědomým, progresivním a liberálním městem, ve kterém žijí svobodní lidé s rovnými právy, nabízí příležitosti pro každého a do kterého se jezdí inspirovat odborníci ze zahraničí. Praha se pod vedením Pirátů doslova mění před očima a v tomto tempu chceme pokračovat. V příštím volebním období chceme spustit masivní výstavbu městských bytů a zbavit Prahu závislosti na ruském plynu s využitím fondů EU. Miliardu korun plánujeme vyčlenit na umístění solárních panelů na budovy škol a školek na městských částech a další miliardu na solární panely na parkoviště, které tak zároveň zastíníme. Postavíme bioplynovou stanici vyrábějící biometan z odpadu a v Bubenči vybudujeme energocentrum, které bude vytápět Prahu tepelnými čerpadly z Vltavy a z čističky odpadních vod. Tato opatření nám zajistí nejen stabilní ceny energií, ale také čistší vzduch ve městě a méně nemocí, jako je třeba dětské astma. V létě chceme Prahu ochladit stromy, které dosázíme do milionu přesně podle plánu. Inovace podpoříme vybudováním nového vědecko-technického parku na Strahově.

Jan Čižinský (Praha Sobě): Ve stavu, kdy si každý Pražan bude moct povědět: „Tady se mi dobře žije."

Petr Hlaváček (STAN): Městem, ve kterém se dobře žije všem a zůstane městem pro všechny, empatickým ke křehkým skupinám obyvatel jako jsou např. samoživitelé nebo samostatně žijící senioři. Městem, které znovu bude obdivovat svět a bude kulturní metropolí a které se stane centrem byznysu, start-upů a centrem vědy a výzkumu.

Bohuslav Svoboda (Spolu/ODS): Chceme Prahu, ve které povládne zdravý rozum. Aby se v ní dobře žilo cyklistům, motoristům i chodcům. Prahu, která funguje pro většinu Pražanů. Prahu průjezdnou, což úzce souvisí s dokončením důležitých dopravních staveb. Musíme dokončit obchvaty, urychlit výstavbu záchytných parkoviště a pokračovat v rozvoji MHD, ve které Praha patří k naprosté špičce. Chceme Prahu, kde své dítě umístíte bez problému do vzdělávacích zařízení, kde bude postaráno o seniory, a kde si každý bude moci dovolit pronajmout střechu nad hlavou. Prahu, která bude mít stabilní rozpočet a bude pro investory atraktivní. Chceme, aby Praha byla moderní evropskou metropolí, ve které se bude lidem dobře žít.

Patrik Nacher (ANO): Chtěl bych Prahu, kde se bude zase dobře žít jak seniorům, tak rodinám, podnikatelům i studentům, jak cyklistům, tak ale i motoristům. Město, kde se opět budeme cítit bezpečně, občané si nebudou téměř každý večer stěžovat na nadměrný hluk a město, na které se lidé budou moci spolehnout, že je nenechá ve štychu, když se ne vlastní vinou dostanou do problémů.

Milan Urban (SPD, Trikolóra a hnutí PES): Plánujeme konkrétní kroky, aby Praha opět mohla vzkvétat a rozvíjet se, bude bezpečným, čistým a zeleným městem.

3. Jak budete postupovat při dostavbě Městského i Pražského okruhu?

Zdeněk Hřib (Piráti): Vnější pražský okruh staví stát včetně výkupu pozemků. Praha nyní vykupuje pozemky pro zelené pásy pro snížení dopadů okruhu na lidi z okolí. Většinu klíčových pozemků už budeme mít tento rok vykoupenou a zbylé budou následovat, ale samotnou stavbu okruhu to nijak nebrzdí. Povolování okruhu už jde nyní také mimo magistrát i kvůli starostovi městské části za ODS, který nám poslal vlastnoručně podepsané odvolání proti dostavbě okruhu, založené na tom, že magistrát nemůže objektivně posoudit povolení okruhu, když jej Hřib tak moc chce. Tato obstrukce ODS byla doplněna snímky z mých sociálních sítí, kde píšu, že Praha okruh moc potřebuje. Pro dostavbu vnitřního městského okruhu jsme upravili územní plán tak, aby byl umístěn pod zem, byl proveden geologický průzkum, letos bude podána žádost o územní rozhodnutí a v následujícím volebním období se budeme snažit získat od státu stavební povolení.

Jan Čižinský (Praha Sobě): U Městského okruhu nabízíme výsledky místo slibů. Za pár dnů budeme na stavební úřad dávat dokumentaci pro druhou fázi tunelu Blanka. Co ostatní slibovali, to my udělali. U Pražského okruhu spolupracujeme se státem a vykupujeme pozemky pro ochranné pásmo. Bohužel jsme tady napřed, stát s tím zatím příliš nepohnul.

Petr Hlaváček (STAN): Budeme pokračovat v přípravě Městského okruhu tak, abychom do konce příštího volebního období mohli začít stavět. K tomu bude potřeba schválit Metropolitní plán a zajistit financování, a to i za pomoci státu. Investorem Pražského okruhu je stát a Praha mu bude maximálně nápomocná a bude hledat řešení, která učiní stavbu co nejpřijatelnější pro obyvatele a městské části, aby jeho dostavbě nebránili. Budeme pokračovat ve výkupu pozemků pro zelené pásy v jeho okolí. Stabilizujeme trasu Pražského okruhu na severu.

Bohuslav Svoboda (Spolu/ODS): Hlavní úkol nové koalice bude u Městského okruhu dokončit projekt, získat stavební povolení, rozjet stavební práce, a hlavně najít další zdroje financování a domluvit se s Ministerstvem dopravy ČR, což předchozí koalice bohužel nedokázaly. Tak, jak je projekt připraven současnou koalicí, vychází náklady na více než 100 miliard korun, a to nebude možné pokrýt jen z pražského rozpočtu. U Pražského okruhu musí město ŘSD poskytnout maximální součinnost při jednání s městskými částmi a jednotlivými vlastníky pozemků a snažit se tím celou stavbu co nejvíce urychlit.

Patrik Nacher (ANO): Hlavně se to celé musí rozhýbat a konečně začít posouvat. S městskými částmi se musí jednat a hledat konsenzus, je to o dohodě o kompenzacích, zároveň ale nemůže jedna městská část držet jako rukojmí zbytek Prahy. Jedině pak se pokračování Blanky dočkáme. V případě vnějšího Pražského okruhu je zase potřeba jednat a koordinovat kroky se státem a Středočeským krajem. Primátor Hřib to možná dělal, ale ne dost efektivně. Krásně to je vidět ve vztahu k vládě. Před tím si stěžoval na premiéra (Andreje) Babiše, teď zase (u ukrajinské krize a centra pro uprchlíky) na současnou vládu. Mimochodem od prvního jednání zastupitelstva nám všem dokazoval, že právě s komunikací má největší problém. Přitom právě to je stěžejní funkcí pro primátora, velmi důležitá kompetence – být komunikátor, svorník. Pokud to chybí, Praha stagnuje a neposune se dál.

Milan Urban (SPD, Trikolóra a hnutí PES): Prioritou Prahy musí být výstavby Pražského okruhu mezi D1 a D11 a následně úseky, které dokončí obchvat kolem města. Je třeba vyčlenit investice na pokračovaní již naplánovaných či rozestavěných úseků Městského okruhu například Radlické radiály a zahloubení magistrály v Holešovičkách.

4. Které kroky byste v čele města učinili v oblasti hospodaření města, energetické krize a bydlení?

Zdeněk Hřib (Piráti): Zaměřit se chceme především na prosazení dalších protikorupčních opatření v městských firmách. Kauza Dozimetr, která se totiž týká Dopravního podniku, ale netýká se zakázek radnice samotné. Potvrdila tak, že protikorupční opatření zavedené na radnici jsou funkční a je potřeba je zavést i v městských firmách. Bohužel doteď v tom Pirátům bránili koaliční partneři, takže je bylo možné zavést pouze v městské firmě Operátor ICT, kterou měl primátor v přímé odpovědnosti. Snížili jsme počet úředníků o sedm procent a chceme i nadále pokračovat v digitalizaci magistrátu a hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Krizi dostupnosti bydlení je nutné řešit masivní výstavbou městských bytů v režii Pražské developerské společnosti, kterou město založilo v tomto volebním období, a která bude využívat pozemky, které získáme směnou nemovitostí se státem. Je totiž zjevné, že pouze trh situaci sám nevyřeší, protože loni byla v Praze povolena stavba nových 9700 nových bytů, což je rekord od roku 1989, a přesto ceny bytů stále rostou. Bude také nezbytné dotáhnout nový Metropolitní plán, který mohla veřejnost připomínkovat do konce června na Portálu Pražana, tak, aby město mohlo stavět novou čtvrť nájemního bydlení v Letňanech a navýšit spoluúčast developerů na financování infrastruktury (první verzi celoměstských pravidel jsme vydali letos v lednu). K řešení dostupnosti bydlení je nutné také zajistit pokračování projektů spuštěných pirátským radním Adamem Zábranským, jako je například Městská nájemní agentura, kontaktní centra pro bydlení nebo urychlené opravy městských bytů. Zlevnění energií chceme dosáhnout pomocí investic z fondů EU do obnovitelných zdrojů a energetické soběstačnosti a také jsme (letos) v červnu schválili balíček okamžité pomoci Pražanům ve výši 800 milionů korun, což je série opatření, která budou už za pár týdnů adresně pomáhat například seniorům nebo rodinám s dětmi v nouzi zvládat zvyšující ceny.

Jan Čižinský (Praha Sobě): Chceme pokračovat v konzervativní správě městské pokladny. Nevyhazujeme peníze na nesmysly, investujeme. Na tom není co měnit. S tím souvisí i to, že město bude schopno investovat např. do nových technologií a také do tvorby svého bytového fondu, jak rekonstrukcí bytů, které naši předchůdci zanechali v nepoužitelném stavu, tak v budování nových a v nákupu dalších z trhu. Současně si ale můžeme dovolit přímo lidem s energiemi finančně pomáhat v objemu miliardy korun. To bude teď pro Pražany zcela zásadní.

Petr Hlaváček (STAN): Snížíme závislost metropole na ruském plynu zejména podporou zdrojů jako je plánované energocentrum v Bubenči, bioplynových stanic a fotovoltaických elektráren a snižováním energetické náročnosti budov. Jen Bubeneč má potenciál vytopit třetinu Prahy. Zahájíme výstavbu městských bytů pro křehké skupiny obyvatel a mladé lidi. Rozjedeme výstavbu na pražských brownfieldech.

Bohuslav Svoboda (Spolu/ODS): Je potřeba začít investovat do rozvoje, protože posledních 8 let Praha stagnuje. Vše jede jen ze setrvačnosti, ale město nemá žádnou vizi, kam by se mělo posouvat. Chybí zde odpovídající kompetence ve všech oblastech řízení. Rozpočet musí být mnohem více proinvestiční a na druhé straně musí být omezeno to projídání rozpočtu na běžných výdajích, které poslední 4 roky předvádí koalice primátora (Zdeňka) Hřiba. K řešení energetické krize můžeme přispět tím, že v Praze maximálně podpoříme alternativní zdroje energie, jako je fotovoltaika nebo tepelná čerpadla a budeme se snažit velmi cíleně pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel, jako jsou samoživitelé nebo senioři. V oblasti bydlení je nutné podporovat nájemní a družstevní bydlení, a co nejrychleji odblokovat výstavbu na takzvaných brownfieldech, zejména pro tento druh výstavby.

Patrik Nacher (ANO): Budu lidem snižovat náklady, aby to snáze utáhli. Poslední čtyři roky se zdražovalo jízdné, svoz odpadu, vodné a stočné a další poplatky. My chceme jít přesně opačnou cestou, budeme je snižovat. Když nepomáhá vláda, mělo by pomoci město. Není to pro mě jen heslo na billboardy. Lidem jsem se snažil snižovat náklady před vstupem do politiky, dělám to jako poslanec, jako zastupitel a dělal bych to i jako primátor. Určitě je dalším nezbytným krokem vytvoření sociálního energetického tarifu ve spolupráci s městskou firmou Pražská plynárenská pro jasně definované cílové skupiny.

Milan Urban (SPD, Trikolóra a hnutí PES): Zastavíme dopravní, sociální, plánovací a finanční experimenty současné vládnoucí koalice na magistrátě, které jenom komplikují, omezují a prodražují život Pražanů. Provedeme konkrétní zásadní úpravy správy města, které život Pražanů zlevní, zjednoduší a zefektivní.


Autor: ČTK

Tématy nových výstav v Pragovka Gallery jsou rituály, intimita i čas

1. října 2023 ve 20:33

Ve čtvrtek 5. října zahájí Pragovka Gallery v 18 hodin čtyři nové výstavy. Skupinová výstava Deep Time Walk, jejíž kurátorkou je Lenka Dolanová, zve návštěvníky k prožívání hloubky historie v pohybu prostřednictvím tvorby Michala Kindernaye, Jimeny Mendozy, Kataríny Poliačikové a Jana Pražana....

Další články
Nahoru