Dnes Pondělí - prehanky-snih 3°C
Zítra Úterý - snih 3°C
Pondělí 29. 11. 2021
Svátek má Zina
Koronavirus
Aktuální informace o epidemii.
Zpravodajství

Alzheimerova choroba: Praha 2 uspořádala ve spolupráci s VFN odborný seminář

Alzheimerovou chorobou v Česku trpí zhruba 160 tisíc pacientů. V budoucnu jich bude podle odhadu vědců prudce přibývat. Je nezbytné se na tuto situaci připravit a budovat další domovy pro lidi s touto nemocí. Kapacita těch stávajících je nedostatečná. Jednou z možností, jak tento trend ovlivnit, je prevence a včasná diagnostika onemocnění. Onemocnění je závažné pro pacienty i pro jejich rodiny. Příbuzným v náročném prostředí hrozí syndrom vyhoření. Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy choroby, rizika pro pečující osoby a návrh reformy dlouhodobé péče v ČR představil minulý týden ve středu odborný seminář, který uspořádala Praha 2 ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Seminář „Komplexní přístupy v léčbě a péči u lidí s Alzheimerovou chorobou“ se věnoval v současné době tolik aktuálnímu tématu – stárnutí populace, rozvoji degenerativních onemocnění a systému dlouhodobé péče v ČR. Přednáškový sál zaplnili zástupci odborné veřejnosti, pečovatelé a veřejní činitelé zaměření na sociální problematiku.¨

Na akutní nedostatek volných míst v domovech seniorů upozorňuje i příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, která dlouhodobě vykazuje vysoký převis poptávky občanů Prahy 2 po volných kapacitách v domově seniorů a nedisponuje lůžkovou kapacitou pro klienty, kteří potřebují péči se zvláštním režimem.

Radnice Prahy 2 se na tuto situaci rozhodla reagovat a v souvislosti s trendem stárnutí populace plánuje výstavbu nového unikátního centra Nový Domov s uspořádáním na principu domácností. Koncept péče, který vychází ze špičkových západoevropských modelů, představila na semináři místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast Alexandra Udženija.

„Praha 2 je v rámci hlavního města Prahy územím s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči. Dlouhodobou celodenní péči o seniora s demencí totiž není ve většině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Jsem ráda, že jsme tímto seminářem otevřeli odbornou diskuzi o naléhavosti problému,“ dodala Alexandra Udženija, která tento trend s obavami intenzivně sleduje.

Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Martin Anders tento nepříznivý trend potvrdil. Účastníky semináře seznámil s aktuální situací, vývojem a predikcí Alzheimerovy choroby. Uvedl, že v posledních pěti letech byl zaznamenán průměrný meziroční nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí o 4,8 %.

A tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších letech. Podíl případů v populaci výrazně narůstá s věkem, kdy většina pacientů s diagnostikovanou Alzeimerovou nemocí je ve věku od 75 do 89 let.

Frekvence výskytu Alzheimerovy nemoci u žen je dvojnásobná oproti výskytu u mužů. Podle dat NRHZS je v ČR zaznamenána Alzheimerova nemoc s četností 637 případů na 100 000 obyvatel (data za rok 2020). 

Další odborník Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Roman Jirák se ve svém příspěvku věnoval terapii, léčbě a výzkumu onemocnění. Zmínil, že v současnosti je většina demencí nevyléčitelná. Zároveň zdůraznil, že i přesto se je odborníci snaží léčit, a tím alespoň zpomalit proces deteriorace a prodloužit lehká stadia demencí na úkor těžkých. Představil i novinku v léčbě Alzheimerovy choroby – lék Aducanumab, který byl nedávno schválen k terapii v USA a je tak významným příslibem do budoucna.

Za slibný označil i další preparát Donanemab, který je již ve třetí fázi klinického zkoušení. V obou případech se jedná o protilátku proti beta-amyloidu, což je degenerativní protein způsobující rozpad nervových buněk a vláken.

Docentka Iva Holmerová, která je předsedkyní Alzheimer Europe, předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti a ředitelkou Gerontologického centra, se věnovala problematice demence, jejími sociálními a medicínskými aspekty, i psychosociálními intervencemi. Zdůraznila, že lidé s demencí potřebují zejména přátelské prostředí a dobrou koordinaci navazujících služeb, která je mnohdy nedostačující. Stejně jako její předřečníci i ona upozornila, že s trendem rychlého stárnutí populace dojde k obrovskému nárůstu lidí s demencí.

Viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Procházka ve svém příspěvku poukázal na důležitost propojení sociální a zdravotní péče. Jako zástupce největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb také představil návrh reformy dlouhodobé péče v ČR, který reaguje na aktuální problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR a hledá způsoby nastavení udržitelného systému dlouhodobé péče. 

Seminář také poukázal na úskalí domácí péče a rizika vzniku syndromu vyhoření u pečující osoby. Tuto problematiku odborné veřejnosti představila ředitelka společnosti A DOMA Jitka Zachariášová, neziskové organizace, která se zaměřuje na poskytování osobní asistence a pomoci osobám, které o své blízké pečují.


Autor: TZ, red

Galerie Harfa nabídne vánočním trhovcům volné prodejní jednotky

27. listopadu 2021 ve 21:49

Obchodní centrum Galerie Harfa poskytne zdarma několik plně vybavených prodejních jednotek vybraných obchodníkům, kteří přišli o příležitost prodeje na tradičních vánočních trzích. Chce podpořit malé prodejce, kteří do příprav vložili svůj vlastní kapitál, energii, čas a snahu udělat všem...

Praha 11: Pro Místní akční plán otevřela pandemie nové možnosti

26. listopadu 2021 v 10:55

Místní akční plán (MAP) vzdělání pro Prahu 11 končí svou II. etapu, která byla zahájena v prosinci 2021. I přes komplikace spojené s pandemií Covid19 a uzavřením škol se pracovním skupinám a realizačnímu týmu MAP II podařilo na území městské části Praha 11 a spolupracujících MČ Křeslice, Šeberov a...

Radní odsouhlasili návrh memoranda o vzájemné spolupráci Prahy se Středočeským krajem

25. listopadu 2021 v 08:46

Pražští radní v pondělí odsouhlasili záměr uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem. Tímto krokem navazují na první povolební společné setkání zástupců obou krajů, které se uskutečnilo 10. června 2021. Samotný podpis memoranda bude následovat po...

Praha 5 schválila pravidla pro rozpočtové provizorium

24. listopadu 2021 ve 22:27

Na svém úterním zasedání zastupitelé Prahy 5 rozhodli, že pokud nebude včas schválen rozpočet na příští rok, začne městská část automaticky hospodařit od ledna v provizoriu. Nebude ho tak už muset schvalovat.

Příznivci návratu pomníku maršála Radeckého se sešli na Mariánském náměstí

23. listopadu 2021 v 19:37

Spolek Radecký Praha, který dlouhodobě usiluje o návrat pomníku maršála Václava Radeckého z Radče na Malostranské náměstí, uspořádal tradiční setkání podporovatelů obnovy pomníku. 

Další články
Nahoru