Znečištění ovzduší v pražských silničních tunelech překračuje limity až 15krát

Znečištění ovzduší v pražských silničních tunelech překračuje limity až 15krát

Příští rok zpracuje Praha studie pro stavbu dalších bytových domů

Příští rok zpracuje Praha studie pro stavbu dalších bytových domů